Most Recent Activitieshttp://www.fundacioernestlluch.org/Most recent Activities.ca El món local davant la transició ecològicahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/jornada-sobre-municipis-2021http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/jornada-sobre-municipis-2021<br />La Jornada sobre Municipis es realitza anualment i la promou la Fundaci&oacute; Ernest Lluch amb el suport de la Diputaci&oacute; de Barcelona amb la voluntat d&rsquo;oferir un marc de reflexi&oacute; sobre els problemes que afecten a l&rsquo;&agrave;mbit local i les relacions que s&rsquo;estableixen entre l&rsquo;administraci&oacute; de proximitat i la ciutadania. Enguany se celebrar&agrave; el 13 de juliol en una sessi&oacute; matinal en directe en l&iacute;nia, a trav&eacute;s...Crisi i catarsi: lliçons de la Covid-19http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/como-se-surt-d-una-crisi-crisis-i-catarsis-llicons-de-la-covid-19http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/como-se-surt-d-una-crisi-crisis-i-catarsis-llicons-de-la-covid-19<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />Les crisis intenses van acompanyades sovint de catarsi, &eacute;s a dir, de reaccions emocionals que ajuden a abordar problemes postergats. La pand&egrave;mia de la Covid-19 podria fer aquest paper perqu&egrave; est&agrave; significant una experi&egrave;ncia per al m&oacute;n molt diferent de les viscudes en anteriors crisis sanit&agrave;ries o econ&ograve;miques, tant per la seva intensitat com pel seu abast generalitzat. Per&ograve; tamb&eacute; pod...D1_IVIE: L'economia i la política econòmica, durant i després de la Covid-19http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1_ivie-l-economia-i-la-politica-economica-durant-i-despres-de-la-covid-19http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1_ivie-l-economia-i-la-politica-economica-durant-i-despres-de-la-covid-19<div class="tit-1"><strong>Di&agrave;leg 1. L'economia i la pol&iacute;tica econ&ograve;mica, durant i despr&eacute;s del Covid-19<br /></strong> <br />&nbsp;</div><div class="tit-2"><strong><span class="tit-3">Sinopsi:</span></strong></div>La crisis desencadenada por la pandemia de la Covid-19 ha enfrentado a los pa&iacute;ses desarrollados a un shock enorme, y el control de la pandemia ha obligado a restringir las actividades econ&oacute;micas con un gran da&ntilde;o para el PIB, el empleo y los equilibrios financieros. En estos dos a&ntilde;os se ha puesto de manifiesto l...La desigualtat ampliada: salut i societat post-COVID http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-desigualtat-ampliada-salut-i-societat-post-covidhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/la-desigualtat-ampliada-salut-i-societat-post-covid<div class="tit-2"><strong>Argumentari</strong></div><br />Despr&eacute;s de sobreviure a aquesta pand&egrave;mia cal plantejar com tornar a viure en un context en que les desigualtats que ens deixa la COVID-19 s&rsquo;han ampliat. La Covid 19 ha posat el conjunt d&rsquo;elements que sustenten l&rsquo;estat del benestar en una tensi&oacute; que afecta al sistema de manera estructural. De manera transversal salut, educaci&oacute;, mercat de treball, seguretat social i serveis socials s&rsquo;h...D1. Desigualtats i determinants de saluthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-desigualtats-i-determinants-de-saluthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-desigualtats-i-determinants-de-salut<div class="tit-2">&nbsp;Argumentari</div><br />Sabem que el medi ambient, els estils de vida i h&agrave;bits personals, els condicionants gen&egrave;tics, de sexe i d&rsquo;edat, l&rsquo;entorn socioecon&ograve;mic, aix&iacute; com l&rsquo;atenci&oacute; sanit&agrave;ria constitueixen per l&rsquo;OMS els determinants socials de la salut. Al seu torn, les condicions en qu&egrave; la gent viu i mor estan determinades per forces pol&iacute;tiques, socials i econ&ograve;miques. Amb la Covid-19 s&rsquo;ha fet pal&egrave;s que la de...D2_IVIE: El món i Europa, en crisi permanent? http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2_ivie-2-el-mon-i-europa-en-crisi-permanenthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2_ivie-2-el-mon-i-europa-en-crisi-permanent<div class="tit-2"><strong>El m&oacute;n i Europa, en crisi permanent? Lli&ccedil;ons de la hist&ograve;ria </strong><strong><br /></strong></div><br /><strong>Dialoguen:</strong><br /><br /><br /><br /><span class="tit-3"><strong><br />Enrique Fe&aacute;s<br /><br />&nbsp;</strong></span>Investigador principal del Real Instituto Elcano, consultor independiente, profesor asociado en la IE University y en la IE School of Global and Public Affairs. Es miembro del Consejo Asesor del ADB Institute y del Comit&eacute; de Internacionalizaci&oacute;n del Club de Exportadores e Inversores.<br />Es T&eacute;cnico Comercial y Economi...D2. Polítiques adequades per reduir les desigualtats en saluthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-politiques-adequades-per-reduir-les-desigualtats-en-saluthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-politiques-adequades-per-reduir-les-desigualtats-en-salut<div class="tit-2">&nbsp;Argumentari</div>La pand&egrave;mia com a acceleradora de desigualtats en salut exigeix correccions i l&rsquo;adopci&oacute; de pol&iacute;tiques adequades i possibles. Quines s&oacute;n? Quin context social i quines dades marquen el nou punt de partida?. S&rsquo;intueix la necessitat d&rsquo;invertir m&eacute;s en salut, especialment en prim&agrave;ria, comunit&agrave;ria i salut p&uacute;blica, per&ograve; com s&rsquo;ha de fer? Amb quines reformes? Quins col&middot;lectius caldr&agrave; prioritz...D3. Sostenir l’estat del benestar http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-sostenir-l-estat-del-benestarhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-sostenir-l-estat-del-benestar&nbsp;<strong><span class="tit-3">Argumentari<br /></span></strong><br />El finan&ccedil;ament de les grans &agrave;rees de pol&iacute;tica p&uacute;blica necess&agrave;ries per mantenir o transformar l'Estat del Benestar determinaran l&rsquo;abast de les opcions possibles. Cal ser realistes en establir quines s&oacute;n les bases econ&ograve;miques que tenim per aconseguir evitar una desigualtat ampliada, fixar quines s&oacute;n les prioritats i sobretot exposar com assolir-les. Amb quines pol&iacute;tiques i amb quines ...D.4 Desigualtat i canvi climàtichttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d-4-desigualtat-i-canvi-climatichttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d-4-desigualtat-i-canvi-climatic<div class="tit-2"><strong>Argumentari</strong></div><br />Els impactes dels humans en els ecosistemes en aquesta era de l&rsquo;antropoc&egrave; tenen conseq&uuml;&egrave;ncies greus per a la salut p&uacute;blica. Noves pand&egrave;mies i malalties contagioses formaran part de la societat global en la que vivim. Per&ograve; les afectacions seran desiguals en funci&oacute; de l&rsquo;impacte del canvi clim&agrave;tic , la geoestrat&egrave;gia, o la realitat f&iacute;sica mediambiental en la que es donen.<br /><br />El canvi clim&agrave;ti...D5. Models de sistemes de Salut Públicahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-models-de-sistemes-de-salut-publicahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-models-de-sistemes-de-salut-publica<strong><span class="tit-3">&nbsp;Argumentari</span></strong><br /><br />La pand&egrave;mia ha provocat una crisi sanit&agrave;ria i econ&ograve;mica sense precedents. Amb la recuperaci&oacute; econ&ograve;mica a l&rsquo;horitz&oacute;, urgeix una reforma del sistema de salut que posi en valor i prioritzi, els ensenyaments del qu&egrave; funcionava i qu&egrave; cal repensar. Els models de Salut P&uacute;blica necessiten reformes, major finan&ccedil;ament o voluntat pol&iacute;tica per a muscular el que ja existeix sobre el paper. Quins...D6. Dependències i envellimenthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-dependencies-i-envellimenthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-dependencies-i-envelliment<strong><span class="tit-3">&nbsp;Argumentari</span></strong><br /><br />La necessitat d&rsquo;atenci&oacute; a depend&egrave;ncies, cronicitat, i cures a llarg termini de les persones s&rsquo;accentua amb l&rsquo;edat. La Covid 19 ens interpel&middot;la a gestionar la vulnerabilitat ampliada de les persones dependents, l&rsquo;envelliment de la poblaci&oacute; amb o sense depend&egrave;ncies funcionals i cognitives, malalties mentals, o reptes socials com la gesti&oacute; de la soledat. Es pot avan&ccedil;ar cap a un model d...D7. Desigualtat educativahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-desigualtat-educativahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-desigualtat-educativa<strong><span class="tit-3">&nbsp;Argumentari</span></strong><br /><br />La pand&egrave;mia ha comportat fer visibles les limitacions del sistema educatiu actual, en l&rsquo;apartat tecnol&ograve;gic i organitzatiu, tant de centres com de pol&iacute;tiques educatives en general. Sabem que la desigualtat educativa prov&eacute; en gran mesura de l&rsquo;origen socioecon&ograve;mic dels alumnes que explica les difer&egrave;ncies existents en les experi&egrave;ncies escolars, horitzons de futur, expectatives vitals i ...