Most Recent Activitieshttp://www.fundacioernestlluch.org/Most recent Activities.caPràctica esportiva, qualitat del treball i saluthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/practica-esportiva-qualitat-del-treball-i-saluthttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/practica-esportiva-qualitat-del-treball-i-salut<strong><span class="tit-3">&nbsp;Argumentari:<br /></span></strong><br /><br />Pr&agrave;ctica esportiva i estat de salut estan relacionats i els resultats derivats de la primera confirmen una alta correlaci&oacute; entre totes dues. Per&ograve; les conseq&uuml;&egrave;ncies beneficioses de la pr&agrave;ctica esportiva no acaben aqu&iacute;, apareixent tamb&eacute; en aspectes de la conducta de les persones que poden incidir en les seves oportunitats laborals o el seu comportament social. El di&agrave;leg abordar&agrave; de m...Un món en combustióhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/un-mon-en-combustiohttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/un-mon-en-combustio<div class="tit-2"><strong><span class="tit-3">Argumentari</span></strong></div><br />La combusti&oacute; &eacute;s una reacci&oacute; d&rsquo;oxidaci&oacute; que, quan no &eacute;s lenta, ve acompanyada de despreniment de llum i calor. En el cicle d&rsquo;enguany mirarem els elements que hi son corruptes i els elements que hi poden n&eacute;ixer en un moment de transici&oacute;. L&rsquo;&egrave;tica p&uacute;blica posa en q&uuml;esti&oacute; la nostra salut democr&agrave;tica per&ograve; la corrupci&oacute; ja no &eacute;s un element que ateny nom&eacute;s a aquesta q&uuml;esti&oacute; sin&oacute; que &eacute;s avui, ...D1. Democràcies en Combustióhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-democracies-en-combustiohttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d1-democracies-en-combustio<div class="tit-2"><strong>Argumentari</strong></div><br />Vivim en una democr&agrave;cia en combusti&oacute;. Tot s&rsquo;enc&eacute;n per&ograve; no tot s&rsquo;apaga. Les idees es propaguen i es combaten amb intensitat. La humanitat i l&rsquo;humanisme tamb&eacute; es contagien de l&rsquo;electricitat del moment i temen i auguren canvis de calat . S&oacute;n humanament sostenibles, un m&oacute;n i una democr&agrave;cia en combusti&oacute; permanent? Ho s&oacute;n des d&rsquo;un punt de vista human&iacute;stic, tecnol&ograve;gic, mediambiental i democ...D2. La fi dels fetshttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-la-fi-dels-fetshttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d2-la-fi-dels-fets<br /><div class="tit-2"><strong>Argumentari</strong></div>Durant els darrers cinc anys ens hem familiaritzat amb conceptes com ara fake news, fact-checking o not&iacute;cia viral, de tal manera que ja han transcendit el seu marc d&rsquo;incid&egrave;ncia inicial. S&rsquo;han convertit en puntes d&rsquo;un iceberg molt m&eacute;s gran que inclou pol&iacute;tiques que van des de la geoestrat&egrave;gia fins als interessos que es mouen a l&rsquo;entorn de les redaccions i les cuines dels diferents mit...Desafiaments tecnològics i innovació aplicada a l'indústria esportivahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/desafiaments-tecnologics-i-innovacio-aplicada-a-l-industria-esportivahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/desafiaments-tecnologics-i-innovacio-aplicada-a-l-industria-esportiva<br /><span class="tit-3"><strong>Argumentari:</strong></span><br /><br />innovaci&oacute; &eacute;s fonamental en la ind&uacute;stria esportiva, ja que gr&agrave;cies a ella s'augmenta el rendiment esportiu , s'obren n&iacute;nxols de negoci , es transforma la ind&uacute;stria esportiva, es produeixen canvis en l'espectacle esportiu , apareixen noves professions, apareix el m&agrave;rqueting esportiu, etc. En la mesura que la pr&agrave;ctica i el seguiment dels esports s'han convertit en fen&ograve;mens de masses, n...Presentacions del llibre 'Romà i Rossell, el primer de tots' d'Ernest Lluchhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/presentacions-del-llibre-roma-i-rosell-el-primer-de-tots-d-ernest-lluchhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/presentacions-del-llibre-roma-i-rosell-el-primer-de-tots-d-ernest-lluchFrancesc Rom&agrave; i Rosell , destac&agrave; com a jurista, magistrat i escriptor pol&iacute;tic i econ&ograve;mic i, tamb&eacute;, pels importants c&agrave;rrecs p&uacute;blics que va ostentar; els darrers, Regent de la Reial Audi&egrave;ncia i Virrei inter&iacute; de M&egrave;xic. Ara, al 2020, edicions Cal&middot;l&iacute;graf publica aquesta obra d'Ernest Lluch a cura de l'economista, pol&iacute;tic i qui fou alcalde de Figueres,Joan Armangu&eacute;.<br /><br />'Rom&agrave; i Rossell, el primer de tots'...Acte de record i homenatge a Ernest Lluch a Torroella de Montgríhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/acte-de-record-i-homenatge-a-ernest-lluch-a-torroella-de-montgrihttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/acte-de-record-i-homenatge-a-ernest-lluch-a-torroella-de-montgriEl proper dissabte 24 d'octubre a les 18:30h a l'auditori del Museu de la Mediterr&agrave;nia de Torroella de Montgr&iacute; tindr&agrave; lloc l'acte d'homenatge a Ernest Lluch, 20 anys despr&eacute;s del seu assassinat.&nbsp;<br /><br />La relaci&oacute; de la poblaci&oacute; empordanesa amb Ernest Lluch &eacute;s estreta i ve de lluny i t&eacute; amb el Festival de M&uacute;siques de Torroella de Montgr&iacute; un emotiu vincle de continu&iuml;tat.<br /><br />Per tots aquests motius se celebra...Pensar estratègicament: com s'ajuden mútuament esport i economía?http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/pensar-estrategicament-com-s-ajuden-mutuament-esport-i-economiahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/pensar-estrategicament-com-s-ajuden-mutuament-esport-i-economia<strong><span class="tit-3">Argumentari:<br /></span></strong><br />L'economia de l'esport s'interessa per grans temes als quals presta atenci&oacute; de manera continuada i que desperten no nom&eacute;s inter&egrave;s entre els investigadors, sin&oacute; entre els professionals. De fet la teoria econ&ograve;mica &eacute;s un instrument molt &uacute;til per gestionar l'esport, ja sigui per als organitzadors de competicions, per navegar pels despatxos o en el mateix terreny de joc. Les finances, l'...D3. Ok, Boomer!http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d4-ok-boomerhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d4-ok-boomer<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari<br /></strong></div><br />Alguns dels t&ograve;pics que &uacute;ltimament operen en clau de conflicte generacional caricaturitzen un fenomen real: la ruptura dels models socials, econ&ograve;mics, pol&iacute;tics, tecnol&ograve;gics i energ&egrave;tics compartits que havien predominat des de la segona meitat del segle XX. Per&ograve; si b&eacute; &eacute;s cert que s&rsquo;observen friccions que dificulten seriosament el di&agrave;leg intergeneracional, tamb&eacute; ho &eacute;s que poden ser gen...D4. Tèrmits a les institucionshttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-termits-a-les-institucionshttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d3-termits-a-les-institucions<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div>Les activitats delictives de corrupci&oacute; s&oacute;n la part visible d&rsquo;un fenomen m&eacute;s profund i dif&iacute;cil d&rsquo;analitzar com &eacute;s el de la p&egrave;rdua de lleialtat democr&agrave;tica. Quan aix&ograve; passa, la confian&ccedil;a en les institucions decau i la corrupci&oacute; aflora i es pot estructurar, fins i tot, en organitzacions mafioses que prenen sentit a escala sist&egrave;mica. Com es poden aconseguir condicions d&rsquo;equitat que evit...D5. El diàleg en temps d'acceleracióhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-el-dialeg-en-temps-d-acceleraciohttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d5-el-dialeg-en-temps-d-acceleracio<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />Dels quatre elements que representaven la mat&egrave;ria en l&rsquo;antiguitat cl&agrave;ssica, &eacute;s el foc el que representa millor el punt d&rsquo;inflexi&oacute; pol&iacute;tic que caracteritza la hipermodernitat. El foc constitueix l&rsquo;element incandescent que envolta, com a risc i possibilitat extrema, el llenguatge i la pr&agrave;ctica de la pol&iacute;tica. Aix&iacute;, el necessari di&agrave;leg pol&iacute;tic &eacute;s un di&agrave;leg en temps de combusti&oacute;, accele...D6. El futur de la salut públicahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-el-futur-de-la-salut-publicahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d6-el-futur-de-la-salut-publica<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />D&rsquo;acord amb dades de l&rsquo;OMS, sabem que es podria prevenir prop del 25 % de la c&agrave;rrega de morbiditat mundial centrant l&rsquo;atenci&oacute; en la reducci&oacute; dels factors de risc socials i mediambientals. I tamb&eacute; sabem que per abordar els determinants mediambientals de la salut &eacute;s indispensable fer-ho en col&middot;laboraci&oacute; amb altres sectors econ&ograve;mics . L&rsquo;element sist&egrave;mic hi &eacute;s clau, i repensar la relaci...D7. El futur dels sistemes nacionals de salut després de l’impacte del COVID 19http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-el-futur-dels-sistemes-nacionals-de-salut-despres-de-l-impacte-del-covid-19http://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d7-el-futur-dels-sistemes-nacionals-de-salut-despres-de-l-impacte-del-covid-19<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />Els SNS s&rsquo;han vist interpel&middot;lats pels seus professionals i per la mateixa ciutadania, que els ha redescobert com un pilar del seu benestar. Els reptes passen tamb&eacute; per garantir-ne la sostenibilitat econ&ograve;mica. Cal que ens aturem i mirem on som, on volem anar i quin ha de ser el cam&iacute; per fer-ho, i posar en posici&oacute; preferent les pol&iacute;tiques de salut p&uacute;blica. Els 35 anys de l&rsquo;aprovaci&oacute; d...D8. Europa en combustió: noves prioritatshttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d8-europa-en-combustio-noves-prioritatshttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/activitat/d8-europa-en-combustio-noves-prioritats<div class="tit-2"><strong>&nbsp;Argumentari</strong></div><br />La Uni&oacute; Europea viu sumida en una profunda crisi multicausal des de fa una d&egrave;cada. Per tot plegat, alguns vaticinen un col&middot;lapse del model econ&ograve;mic, social i cultural europeu. D&rsquo;altres, en canvi, hi saben veure l&rsquo;oportunitat per progressar en grans reformes estructurals. Hi ha qui, per contra, faria una esmena a la totalitat i construiria una nova Uni&oacute; Europea. Amb tot aix&ograve;, la cris...