Most Recent Newshttp://www.fundacioernestlluch.org/Most recent news.caLa transició ecològica al món local centra la Jornada sobre Municipis 2021http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/la-transicio-ecologica-al-mon-local-centra-la-jornada-sobre-municipis-2021http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/la-transicio-ecologica-al-mon-local-centra-la-jornada-sobre-municipis-2021La Jornada sobre Municipis 2021 va tenir lloc ahir dimarts 13 de juliol en format online i va tractar la q&uuml;esti&oacute; de l'emerg&egrave;ncia ecol&ograve;gica als municipis, des de diferents angles.<br /><br />A continuaci&oacute; reprodu&iuml;m <strong>el video</strong> de la jornada amb la volunat de compartir els sabers i coneixements, te&ograve;rics, pr&agrave;ctics i aplicats que es van transmetre al llarg de la jornada. Aquesta va constar de dues pon&egrave;ncies-marc ...El seminari sobre 'Recerques actuals en història del pensament econòmic' a la Universitat de València, homenatja a Lluchhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/el-seminari-sobre-investigacions-actuals-en-historia-del-pensament-economic-a-la-universitat-de-valencia-homenatja-a-lluchhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/el-seminari-sobre-investigacions-actuals-en-historia-del-pensament-economic-a-la-universitat-de-valencia-homenatja-a-lluch&nbsp;Els passats dies 21 i 22 de juny de 2021 es va celebrar a la Facultat d'Economia de la Universitat de Val&egrave;ncia el <strong><span class="tit-3">II Workshop de Pensament Econ&ograve;mic Contemporan</span></strong>i: <strong>&quot;20 anys sense Ernest Lluch. Recerques actuals en hist&ograve;ria de el pensament econ&ograve;mic&quot;.</strong> <br /><br />Aquest seminari ha recordat la persist&egrave;ncia de les l&iacute;nies d'investigaci&oacute; iniciades pel professor<strong> Ernest Lluch i Mart&iacute;n</strong>, catedr&agrave;tic d'Hist&ograve;ria del Pe...Clou el cicle online sobre l'Ingrés Mínim Vital impulsat per la Fundació Ernest Lluch i l’AMBhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/clou-el-cicle-online-sobre-l-ingres-minim-vital-impulsat-per-la-fundacio-ernest-lluch-i-l-ambhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/clou-el-cicle-online-sobre-l-ingres-minim-vital-impulsat-per-la-fundacio-ernest-lluch-i-l-ambClou el Cicle de Di&agrave;legs sobre el disseny, la governan&ccedil;a i els impactes qualitatius i quantitatius de l&rsquo;Ingr&eacute;s M&iacute;nim Vital que han impulsat la Fundaci&oacute; Ernest Lluch i l&rsquo;&Agrave;rea Metropolitana de Barcelona i ques&rsquo;han celebrat online els dies 7, 9 i 11 de juny. <br /><br />Des de l'organitzaci&oacute; volem agrair molt sincerament la participaci&oacute; i el nivell de reflexi&oacute;en aquest cicle d'acad&egrave;mics, responsables pol&iacute;tics...Amparo González i Lluís Torrens ponderen la governança i gestió de l'IMV en el diàleg de cloendahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/amparo-gonzalez-i-lluis-torrens-ponderen-la-governanca-i-gestio-de-l-imv-en-el-dialeg-de-cloendahttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/amparo-gonzalez-i-lluis-torrens-ponderen-la-governanca-i-gestio-de-l-imv-en-el-dialeg-de-cloenda&nbsp;Avui, divendres 11 de juny, ha tingut lloc el darrer dels tres di&agrave;legs online que han conformat el cicle que la Fundaci&oacute; Ernest Lluch i l'AMB han dedicat a l'Ingr&eacute;s M&iacute;nim Vital.<br /><br />El tercer di&agrave;leg ha encarat la q&uuml;esti&oacute; de l'acc&eacute;s i gesti&oacute; de l'IMV amb una especial atenci&oacute; als agents que l'han de gestionar. Per a l'ocasi&oacute; s'ha comptat amb la participaci&oacute; de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet...Portes obertes virtuals a l'Arxiu Ernest Lluch i Martín 2021http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/portes-obertes-virtuals-a-l-arxiu-ernest-lluch-i-martin-2021http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/portes-obertes-virtuals-a-l-arxiu-ernest-lluch-i-martin-2021Un any m&eacute;s, la Fundaci&oacute; Ernest Lluch s&rsquo;ha volgut sumar a la celebraci&oacute; del <strong>Dia Internacional dels Arxius</strong>, donant a con&egrave;ixer el seu cat&agrave;leg documental a trav&eacute;s de la nostra web. De la mateixa manera que a tall de record i homenatge s&rsquo;han compilat algunes de les imatges de les diferents jornades de portes obertes realitzades conjuntament amb l&rsquo;Arxiu Municpal de Vilassar de Mar.<br /><br />D&rsquo;aquesta manera s'...Els impactes de l'IMV en la reducció de les desigualtats centren el segon diàleg del cicle http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/els-impactes-de-l-imv-en-la-reduccio-de-les-desigualtats-centren-el-segon-dialeg-del-ciclehttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/els-impactes-de-l-imv-en-la-reduccio-de-les-desigualtats-centren-el-segon-dialeg-del-cicleAvui, dimecres 9 de juny, ha tingut lloc el segon dels tres di&agrave;legs online que conformen el cicle que la Fundaci&oacute; Ernest Lluch i l'AMB dediquen a l<strong>'Ingr&eacute;s M&iacute;nim Vital.<br /></strong> <br />Des de la Barcelona s'ha em&egrave;s el segon di&agrave;leg que ha encarat la q&uuml;esti&oacute; dels impactes de l'IMV en la reducci&oacute; de desigultats i que per a l'ocasi&oacute; ha comptat amb la participaci&oacute; de l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, <strong>Llu&iuml;sa Mor...</strong>El diseny de l'IMV centra el primer diàleg del cicle coorganitzat amb l'AMBhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/el-diseny-de-l-imv-centra-el-primer-dialeg-del-cicle-coorganitzat-amb-l-ambhttp://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/el-diseny-de-l-imv-centra-el-primer-dialeg-del-cicle-coorganitzat-amb-l-amb&nbsp;Ahir, dilluns 7 de juny, va tenir lloc el primer dels tres di&agrave;legs online que conformen el cicle que la Fundaci&oacute; Ernest Lluch i l'AMB dediquen a l<strong>'Ingr&eacute;s M&iacute;nim Vital.<br /></strong> <br />Des de la seu del Ministeri d'Inclusi&oacute;, Seguretat Social i Migracions a Madrid, es va emetre el primer di&agrave;leg que va encarar la q&uuml;esti&oacute; del disseny de l'IMV i que per a l'ocasi&oacute; va comptar amb la participaci&oacute; de<strong> J</strong><strong>oan Maj&oacute;</strong> , <strong>Monts...</strong>Antón Costas, Camil Ros, Rosa Lluch i Josep M. Carreras acompanyen a Joan Armangué en la presentació del llibre 'Romà i Rossell, el primer de tots' http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/presentacions-del-llibre-roma-i-rossell-el-primer-de-tots-d-ernest-lluch-2021http://www.fundacioernestlluch.org/ca/actualitat/veure/presentacions-del-llibre-roma-i-rossell-el-primer-de-tots-d-ernest-lluch-2021<strong>Francesc Rom&agrave; i Rosell </strong>, destac&agrave; com a jurista, magistrat i escriptor pol&iacute;tic i econ&ograve;mic i, tamb&eacute;, pels importants c&agrave;rrecs p&uacute;blics que va ostentar; els darrers, Regent de la Reial Audi&egrave;ncia i Virrei inter&iacute; de M&egrave;xic. Ara, al 2020, edicions Cal&middot;l&iacute;graf publica aquesta obra d'Ernest Lluch a cura de l'economista, pol&iacute;tic i qui fou alcalde de Figueres,<strong>Joan Armangu&eacute;.</strong><br /><br /><strong><span class="tit-3">'Rom&agrave; i Rossell, el primer de tots'...</span></strong>