Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Àmbit científic i universitari

 • Conferenciants2.jpg
OBJECTIUS

L’actuació de la Fundació en aquest àmbit s’orienta a partir d’una doble font de reflexió i treball:

 • Per un costat la reflexió orientada a futur basada en el pensament i acció de Lluch i que es va concretant en l’estudi de les relacions econòmiques, de benestar social, les relacions culturals i de convivència entre Catalunya, Espanya i Europa.
 • D'altra banda, l’actuació ve orientada per la pròpia obra de Lluch i essencialment pels treballs que es proposava realitzar i que va deixar precisats en una Memòria que establí poc abans de la seva mort.
Es tracta, doncs, de seguir les seves petjades i promoure, impulsar, estimular i ajudar a la recerca i a la realització del que era fonamentalment l’especialitat i el camp d’interès universitari de Lluch: la història del pensament econòmic.

Així mateix, però, també hi entren aquells àmbits acadèmics que de resultes de la seva tasca com a polític i economista estudien la manera de conviure i relacionar-se entre els pobles d’Espanya.

El tipus d’acció que pot dur a terme la Fundació és conegut: promoure i ajudar a tesis doctorals, organitzar conferències, col·loquis, estudis, publicacions. I aquest tipus de tasques les pot fer amb les institucions del país, amb les universitats, amb altres fundacions o associacions.

TEMES LLUQUIANS I LÍNIES DE RECERCA
Les tres obres projectades per Lluch com un treball col·lectiu i de les quals en va deixar detallada l’ordenació i la taula de matèries que s’haurien de seguir impulsant serien les següents:
 • Història del pensament econòmic a Espanya
 • Història del pensament econòmic a Catalunya
 • Història de la hisenda pública a Espanya.
Paral·lelament en el camp de la història del pensament econòmic, també s’hauria de promoure i estimular treballs sobre els temes lluquians per excel·lència:
 • Economia
 • Història Moderna
 • Jansenisme i Cameralisme
 • Fisiocràcia
 • Il·lustració
Un altre camp en el qual caldria afavorir la dedicació seria el dels estudis econòmics que també va prodigar Lluch: preus, salaris, inflació, teoria econòmica, capital i interès, estructures econòmiques, pressupostos, balança de pagament, finançament autonòmic, economia de les regions de Catalunya, el turisme, el preu del sòl, les indústries a Catalunya...

Hi hauria encara un camp més dispers però molt lligat també a l’obra del nostre home, en relació a la llengua i la literatura catalanes, a la història de Catalunya, a l’arquitectura, i a altres àmbits que foren tractats per ell des d’una òptica de recerca i anàlisi que seria convenient també seguir impulsant.
 
ACTIVITATS PRINCIPALS
 • Beca de Recerca Ernest Lluch
 • Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (destinat a l'alumnat de batxillerat)
 • Conferència Anual Ernest Lluch
 • Seminari Ernest Lluch de Ciències Polítiques i Socials (UPF)
 • Seminari Ernest Lluch d'Economia (UB)
 • Seminari d'Estiu UIMP Santander

COMISSIÓ ACADÈMICA:
Joaquim Albareda, Salvador Almenar, Francesc Artal, Germà Bel, Núria Bosch, Josep Mª Carreras, Antón Costas, Joan Fuster, Jaume García, Eugeni Giral, Rosa Lluch, Alfonso Sánchez-Hormigo, Jaume Puig-Junoy, Antoni Segura, Marta Segura, Joan Trullén.