Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Àmbit cívic i polític

  • ambit_civic_politic.jpg
OBJECTIUS
A través de la Comissió Cívico-política la Fundació promou estudis, conferències, seminaris i publicacions entorn als temes fonamentals del compromís cívic i polític de Lluch, amb un esperit obert i dialogant com el que ell mateix va exercir i va pregonar.

Atès que una de les seves aportacions principals va ser en el camp del pensament polític democràtic, la Fundació treballa per afavorir i empènyer la qüestió de la democràcia en els seus aspectes polítics, constitucionals i econòmics, mitjançant activitats que promoguin el debat i la reflexió.

Un altre camp inseparable de l’Ernest fou el del benestar social i molt especialment el de les polítiques de salut, la seguretat social i la defensa dels consumidors, aspectes als que contribuí des de la seva alta responsabilitat al davant del Ministeri de Sanitat. Obrir la reflexió i animar el debat en aquest camp és doncs, tasca obligada de la Fundació.

El seu compromís polític era sobretot un compromís cívic, de pertinença al col·lectiu social. Promoure la vigència del seu pensament sobre aquestes qüestions és una tasca ineludible. El compromís ideològic, el pensament social i solidari, la concepció del socialisme modern i obert, són idees i conceptes sobre els quals val la pena projectar l’anàlisi donant un cert impuls a la reflexió. En aquest sentit serà també important seguir la vessant pedagògica de Lluch i el seu esforç de periodisme didàctic, un estil malauradament massa poc habitual en els nostres mitjans de comunicació. Impulsar-ho serà una tasca a realitzar.

Un altre camp obert per Lluch és el del catalanisme i la qüestió nacional sobre el que escriví tantes pàgines. Cal afegir en aquest apartat tot el que va desenvolupar com a idea en relació al País Valencià i els Països Catalans. La promoció de treballs en aquesta dimensió històrico-política serà també una acció de la Fundació.I en un ordre de coses molt proper, també es posarà èmfasi en tot el que fa referència a la qüestió basca (les possibilitats constitucionals en relació als drets històrics, l’aïllament dels violents, el concurs del nacionalisme basc, el federalisme com a solució, i sobretot la via del diàleg i el consens). L’aprofundiment sobre aquests temes que constitueixen l’aportació de Lluch i que li acabaren costant la vida, han de ser vetllats per la Fundació que porta el seu nom mitjançant les ajudes i els impulsos que calguin.

ACTIVITATS PRINCIPALS
  • Jornada Sanitat
  • Jornada Torroella
  • Jornada Municipalisme
  • Vies de Diàleg

COMISSIÓ CÍVICO-POLÍTICA:

Jaume Claret Miranda, Simone Léger, Joaquim Llach Mascaró, Lluís Mª de Puig Olive, Enric Lluch Galera