Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Nota legal

NOTA:  Aquest missatge i els seus adjunts contenen informació confidencial i reservada dirigida exclusivament al seu destinatari. Si ha rebut aquest missatge per error, es prega que ho notifiqui immediatament per aquesta mateixa via i esborri el missatge del seu sistema. El correu electrònic via Internet no permet assegurar ni la confidencialitat dels missatges que es transmeten ni la correcta recepció dels mateixos. Les dades derivades de la seva correspondència s’inclouen en un fitxer de titularitat de la Fundació Ernest Lluch i la finalitat exclusiva es gestionar les comunicacions de l’empresa que es dona per fet vostè n’aprova el tractament dels mateixos amb aquesta finalitat al mantenir aquesta correspondència. L’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició poden realitzar-lo dirigint-se a secretaria@fundaciorenestlluch.org