Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Càtedra Ernest Lluch (secció aragonesa)

  • PresentaciLlibreRoncaglia.jpg
Presentació
La Secció Aragonesa, des de l'any 2006 i de manera regular, ha organitzat un seguit d'actes, la majoria d'ells amb la col·laboració d'altres entitats i institucions, com és el cas del Govern d'Aragó i la Universitat de Saragossa. La majoria d'aquestes activitats estan estretament vinculades a l'àmbit acadèmic i en concret, a una de les principals temàtiques lluquianes, com és la història del pensament econòmic. Amb seu a la Universitat de Saragossa, la Secció Aragonesa compta amb un nombre estable de membres de la secció, així com d'Amics de la Fundació.

La Càtedra Ernest Lluch, creada l'any 2011 mitjançant un conveni entre la Universidad de Zaragoza i la Fundació Ernest Lluch, amb l'ajuda de la Conselleria d'Economia i Ocupació del Govern d'Aragó, pretén contribuir des d'Aragó al desenvolupament i difusió dels estudis i investigacions sobre pensament econòmic.

La Càtedra promourà projectes de invesigación i organitzarà diversos seminaris, així com workshops i cicles de conferències que col • laborin a la difusió del pensament econòmic, complementant aquest treball amb una tasca d'edició d'obres de naturalesa econòmica. Per a això compta amb el apyo de les institucions més representatives del món econòmic aragonès.


Dades d'interès:
Adreça
Universidad de Zaragoza Facultad de Derecho
Dpto de Economía
Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
Persona de contacte:
Maite Nieto (de dilluns a divendres de 9h a 13h)
Telèfon
692.211.272
e-mail
aragon@fundacioernestlluch.org


Activitats principals:
  • Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses
  • Seminari d'Estiu a Santander d'Història del Pensament Econòmic (UIMP)
  • Edició d'opuscles i de llibres d'Història del Pensament Econòmic
  • Workshop d'Història del Pensament Econòmic
SECCIÓ ARAGONESA
Alfonso Sánchez Hormigo (presidente); José Luis Malo Guillén (secretario); Manuel Contreras Casado (vocal); Juan José Badiola Díez (vocal); Eva Almunia Badía; Eduardo Bandrés Moliné; Javier Callizo Soneiro; Francisco Comín Comín; Aurora Egido Martínez; Carlos Escó Sampériz; Guillermo Fatás Cabeza; Eloy Fernández Clemente; Marcelino Iglesias Ricou; Santiago Lanzuela Marina; Alberto Larraz Vileta; José Mª Serrano Sanz