AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

Big Data i Real World Data en l’anàlisi de l’usabilitat, seguretat i efectivitat de medicaments, tecnologies i intervencions sanitàries

Encuentro Ernest Lluch UIMP Barcelona 2019

Compartir

Data 08/07/2019

Hora 09:30

Organitza
Organitzadors: Fundació Ernest Lluch i UIMP
Col·laboren: Fundació iiss

Lloc
CCCB
Montalegre, 5 - 08001 Barcelona
Tel. 93 306 41 00 - Fax 93 306 41 01

Descarrega

Organitza
Argumentari

En la darrera dècada hem assistit a la irrupció de “nous” sistemes d’informació sanitària basats en sistemes informàtics comuns o interoperables (exemple: les històries clíniques electròniques) i un identificador únic individual que permeten l’emmagatzematge, la cerca i la transmissió d’enormes quantitats de dades que –més enllà de substituir el paper i facilitar els procediments administratius i transaccionals- poden donar suport a la presa de decisions clíniques organitzacionals i a les polítiques o estratègies sanitàries.

Aquests sistemes han suposat un increment -en qualitat i quantitat en el volum de dades clíniques informatitzades, i en la facilitat per analitzar-los i obtenir informació i al costat del identificador únic personal i la cobertura universal han transformat els sistemes d’informació de serveis sanitaris en sistemes d’informació poblacionals, permetent la construcció de cohorts amb seguiments llargs i endpoints més sofisticats i amb més capacitat de ser emprats en la monitorització i millora de l’atenció.

Aquests sistemes in corporan, al llarg del temps, dades "estructurats" (diagnòstics, ingressos hospitalaris, visites, prescripcions, resultats de proves, dades de mortalitat, etc.) i dades semiestructurats o no estructurats (d’imatge, anotacions mèdiques, òmics , registres de monitorització, etc.) que, transformats en "evidències" poden ser emprats per millorar l’atenció als pacients, la gestió clínica i les polítiques sanitàries.

La investigació amb B ig D lliga i R eal W orld data pot ser útil, essencialment, per descriure l’atenció, explicar que factors s’associen a millors o pitjors resultats (predir) i establir relacions causals entre un medicament (o una tecnologia, una intervenció, un programa, etc.) i un resultat.

Objectiu de l’Encuentro Ernest Lluch Barcelona 2019

L’objectiu fonamental de la Trobada és discutir les possibilitats i limitacions del Big Data i el Reial World Data per generar "Real World Evidence ", especialment en l’anàlisi de l’efectivitat comparativa de medicaments, tecnologies i intervencions en entorns de pràctica real (abans que la seva eficàcia en els assajos clínics experimentals).

També s’abordaran aspectes com l’accessibilitat d’aquestes dades amb finalitats d’investigació després de l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei 3/2018, Orgànica de Protecció de Dades i el paper que alguns tipus de dades especialment complexos (genòmica , imatge) jugaran en un futur immediat en el desenvolupat per això de la medicina de precisió incloent la problemàtica de la incorporació de biomarcadors a la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut.

El curs s’adreça a un públic ampli de persones interessades en la utilització de dades de salut amb finalitats de recerca o en la utilització dels resultats d’aquest tipus d’investigació per a la presa de decisions clíniques o de gestió clínica i sanitària (metges assistencials, farmacèutics i farmacólo gos, epidemiòlegs, científics de dades, gestors sanitaris, etc.), així com a estudiants de postgrau en aquestes disciplines.


Direcció

Salvador Peiró
Investigador del Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), València.
Investigador colaborador del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Gabriel Sanfélix Gimeno

Jefe del Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), València.

Secretaria

Aníbal García Sempere
Investigador del Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), València.

PROGRAMA (PDF, aqui)

Dilluns, 8 de juliol (sala2 CCCB)


09h30
INAUGURACIÓ

Joan Majó
President de la Fundació Ernest Lluch.

Salvador Peiró
Gabriel Sanfélix

Directors del curs

10h00 Inferència causal en els estudis observacionals amb Real World Data

Miguel Hernán
Kolokotrones Professor of Biostatistics and Epidemiology, Harvard TH Chan School of Public Health, Boston, US.

11h30 Descans / Cafè

12h00  TAULA RODONA: Real World Data en l’anàlisi de la utilització, seguretat i efectivitat de medicaments, tecnologies i intervencions sanitàries

 • Miguel Hernán. Kolokotrones Professor of Biostatistics and Epidemiology, Harvard TH Chan School of Public Health, Boston, US.
 • Gabriel Sanfélix. Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO | Salut Pública, València
 • Julián Llibreter. Investigador Sènior. NavarraBiomed, Pamplona.
 • Miquel Serra Burriel. Centre de Recerca en Economia i Salut, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

moderació
Salvador Peiró
Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO | Salut Pública, València

14h00  Descans / Dinar

15h30 TAULA RODONA: La investigació amb dades de salut en la nova Llei de Protecció de dades: Avenços i insuficiències.

 • Juan Luis Beltrán Aguirre. President del Conse jo de Transparència de Navarra. Col·laborador Honorífic de la Universitat Pública de Navarra.
 • Ricard Martínez Martínez. Professor del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració. Director de la Càtedra de Privadesa i Transformació Digital. Universitat de València.
 • Josep Maria Argimón. Director Gerent de l’Institut Català de la Salut
 • Salvador Peiró. Investigador de l’Àrea d’Investigació en Serveis de Salut, FISABIO | Salut Pública

moderador: Gabriel Sanfélix. Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO | Salut Pública, València.


Dimarts, juliol 9

09h30 Real World Data en l’anàlisi de la utilització, seguretat i efectivitat de medicaments

 • Aníbal García-Semper. Àrea de recerca en Serveis de Salut i Farmacoepidemiologia. FISABIO | Salut Pública, València

11h00  Descans / cafè

11h30 TAULA RODONA:  Des del Big Data a la medicina de precisió

 • Luis Martí Bonmatí. Grup d’Investigació Biomèdica en Imatge (GIBI230) i Plataforma de Radiologia Experimental i Biomarcadors d’Imatge (PREBI). Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Institut d’Investigació Sanitària La Fe. València
 • Joaquín Dopazo. Director de Bioinformàtica Clínica de la Fundació Progrés i Salut, Sevilla.
 • Carlos Campillo. Servei de Salut de les Illes Balears. Palma de Mallorca i Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

moderació: Pere Ibern. Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

13h30 Cloenda/conclusions

Salvador Peiró
Gabriel Sanfélix