AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

Cicle de Diàlegs Ivie – Fundació Ernest Lluch 2023 “Reptes socioeconòmics dels canvis demogràfics”

Cicle coorganitzat amb l'Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas a València

Compartir

Data 21/11/2023

Hora 18:30

Organitza
IVIE - Fundació Ernest Lluch amb la col.laboració de la Fundación Bancaja

Lloc
Fundación Bancaja Sala Ausiàs March Plaça de Tetuan, 23 46003 València

Descarrega

IVIE
Fundació Ernest Lluch

Reptes socioeconòmics dels canvis demogràfics

Espanya s’enfronta a reptes socioeconòmics importants com a conseqüència dels canvis demogràfics que està experimentant des de fa diverses dècades. És el país de la UE amb una taxa de natalitat menor, 1,19 fills/dona el 2021, i l’esperança de vida ha augmentat fins als 83,3 anys en néixer.

Això comporta un envelliment de la població que planteja diversos reptes associats a l’augment dels anys de dependència econòmica de la gent gran i a la intensitat de la demanda de serveis de salut i cures personals de la població de més edat. Assegurar la disponibilitat i la qualitat d’aquests serveis representa un repte en termes de recursos econòmics i humans necessaris. D’altra banda, el sosteniment econòmic de la població de més edat durant més anys a través del nostre sistema de pensions genera pressió sobre els comptes de la seguretat social i posa en perill la sostenibilitat de sistema de protecció social a llarg termini.

A més, l’envelliment de la població té un impacte significatiu al mercat laboral. D’una banda, la disminució de la població en edat de treballar pot comportar escassetat de mà d’obra a certs sectors i dificultats per mantenir un creixement econòmic sostingut. D’altra banda, la gent gran s’enfronta a dificultats de reciclatge i actualització de competències derivades de les transformacions tecnològiques als llocs de treball.

L’altra cara de la moneda dels canvis demogràfics la protagonitza la població més jove. Tot i que estan cada vegada més qualificats, molts joves troben obstacles per accedir a llocs de treball estables i de qualitat, cosa que limita la seva inserció laboral i el seu progrés econòmic. Els joves amb poca estabilitat laboral també s’enfronten al repte d’accedir en compra o lloguer a un habitatge, especialment en zones urbanes amb preus elevats. Això té un clar reflex en l’edat d’emancipació dels joves que a Espanya és de les més tardanes entre els països del seu entorn.

Així mateix, els canvis demogràfics influeixen en la configuració de lestructura familiar i en els rols de gènere. L’envelliment de la població comporta canvis en les dinàmiques familiars, amb un augment de les llars unipersonals que, en molts casos, porten aparellats una demanda més gran de cures i de serveis especialitzats. En un país com el nostre, on la dona ha assumit i encara assumeix amb més freqüència un paper actiu principal a les cures, aquests canvis poden tenir un impacte rellevant sobre la participació de les dones al mercat laboral, o la possibilitat d’assumir responsabilitats professionals. Aquestes tensions evolucionaran en funció dels canvis que es produeixin en la redistribució dels rols i les responsabilitats domèstiques.

En definitiva, els canvis demogràfics a Espanya plantegen desafiaments socioeconòmics rellevants i preguntes que aquest cicle pretén abordar: Com es pot garantir un nivell de benestar i qualitat de vida adequats a tots els ciutadans en el context dels canvis demogràfics en curs? Quines són les polítiques públiques millors per fer front als desafiaments socioeconòmics plantejats? Quins canvis s’han d’introduir al mercat de treball per gestionar adequadament els recursos laborals i assegurar un futur sostenible a la població més jove? Quines actuacions cal posar en marxa per equilibrar l’oferta i la demanda de serveis socials i sanitaris a Espanya? Quines reformes necessitarà el sistema públic de pensions per reforçar-ne la sostenibilitat? Quines solucions es poden dissenyar per fer front als reptes de l’envelliment a les zones més despoblades? Quins perfils i llocs de treball es requereixen per garantir el benestar de la població més envellida? Què podem fer per millorar l’accés dels joves al mercat de l’habitatge?

Per cercar respostes a aquestes preguntes s’han programat cinc diàlegs, que un any més organitzen la Fundació Ernest Lluch i l’Ivie, en col·laboració amb la Fundació Bancaixa.

Diàleg 1: El futur demogràfic de la humanitat

19 octubre 2023 | 18:30 – 20:00h

Julio Pérez Diaz

Demógrafo, investigador científico del CSIC, jefe del Departamento de Población del Instituto de Economía, Geografía y Demografía

Joana Maria Pujadas

Profesora agregada del departamento de Artes y Humanidades en la Universitat Oberta de Catalunya e investigadora principal del área de Demografía Histórica del Centro de Estudios Demográficos de la Universitat Autònoma de Barcelona

Inscripció

Diàleg 2: Longevitat i envelliment: implicacions econòmico-socials i sobre la salut

26 octubre 2023 | 18:30 – 20:00h

Mercedes Ayuso

Catedrática de Estadística Actuarial de la Universitat de Barcelona, full member Riskcenter-UB, miembro comité de expertos Instituto BBVA de pensiones, miembro foro de expertos Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación

Aïda Solé-Auró

Profesora agregada del departamento de Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora y miembro del Grupo de Investigación en Sociología y Demografía – DemoSoc de la Universitat Pompeu Fabra

Inscripció

Diàleg 3: El futur dels joves

9 novembre 2023 | 18:30 – 20:00h

Sara Baliña

Directora adjunta de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia del Gobierno

Pablo Simón

Profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid

Inscripció

Diàleg 4: Transformacions demogràfiques i dinàmiques laborals: ¿hi haurà feina per a tothom?

15 novembre 2023 | 18:30 – 20:00h

Manuel A. Hidalgo

Profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide y Senior Fellow ESADE EcPol

María Luz Rodríguez

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha

Inscripció

Diàleg 5: La cura de la gent gran davant l’envelliment creixent

21 novembre 2023 | 18:30 – 20:00h

Eloísa del Pino

Presidenta del CSIC

Juan Oliva

Catedrático del departamento de Análisis Económico y miembro del Grupo de Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla-La Mancha

Inscripció

LLOC

Fundación Bancaja

Sala Ausiàs March

Plaça de Tetuan, 23

46003 València

Assistència presencial i retransmissió en streaming

ORGANIZADORS

En col.laboració amb:

Aquesta activitat rep el suport de la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en el marc del conveni de col·laboració per a la promoció i consolidació de les activitats de recerca econòmica bàsica i aplicada de l’Ivie.