AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

Es més igualitària la societat digital?

 Cicle de Diàlegs IVIE - València - Desigualtats i democràcia

Compartir

Data 03/10/2018

Hora 19:00

Organitza
 Organitzen: IVIE i Fundació Ernest Lluch

Lloc
 ADEIT – Fundació Universitat-Empresa de València
Plaça de la Mare de Déu de la Pau, 3
46001 València

Descarrega

Organitza
 Dialoguen:

  • Jorge Barrero. Director General de la Fundación COTEC. Divulgador científico y experto en transferencia tecnológica.
  • Helena Herrero: Presidente y Consejera Delegada de HP para España y PortugalSinopsi: 


La tecnologia és font de productivitat, de benestar i de qualitat de vida. Però la distribució dels seus beneficis pot ser desigual, polaritzant la distribució de la riquesa. L’avanç tecnològic fa que la societat gaudeixi d’un creixent benestar (major ventall de productes, de més qualitat, a menor costos, accés a la informació a un cost molt reduït, etc.), però al mateix temps pot generar diversos tipus de desigualtat : a) ciutadans qualificats que veuen incrementats els seus salaris gràcies a la major productivitat de les noves tecnologies vs. ciutadans amb salaris molt reduïts en ocupacions allunyades de la societat del coneixement, o aturats en ser les seves ocupacions substituïdes per la tecnologia; b) individus capacitats per accedir a l’avanç tecnològic vs ciutadans tecnològicament exclosos per motiu de la seva edat o nivell de renda; c) ciutadans tecnològicament exclosos que es veuen abocats a altres formes d’exclusió (financera, cultural, etc.); d) empreses punteres (tecnològicament avançades) que augmenten la seva quota de mercat augmentant la concentració del mercat i amb això el poder d’aquestes empreses vs empreses endarrerides; e) gegants tecnològics que concentren una part important de la riquesa i que de vegades, per la seva gran grandària, dificulten l’entrada de nous competidors, en perjudici del benestar social.

En el terreny laboral és on més temors genera el possible efecte negatiu de l’avanç tecnològic sobre la desigualtat. Les ocupacions poden experimentar grans canvis en funció de l’efecte sobre les mateixes de la digitalització, oferint moltes o nul·les oportunitats a treballadors amb diferents perfils formatius. Els majors salaris en els sectors productors de tecnologia i usuaris intensius de la mateixa (com el financer) contrasten amb els reduïts salaris d’altres sectors poc intensius en coneixement. A mesura que es produeixin nous avenços tecnològics, la polarització salarial, ¿serà més gran i per tant la desigualtat econòmica? És l’ètica en els negocis la solució a aquest problema? Quin paper ha de complir el sector públic per evitar la polarització? Estem abocats a un món polaritzat i més desigual en què conviuen els individus qualificats-tecnològics i els no qualificats-no tecnològics? O, per contra, ¿la tecnologia permet reduir la pobresa, la polarització i la desigualtat? Quin paper juga la bretxa digital en la desigualtat social?