AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

IV BECA ACADÈMICA ERNEST LLUCH

Convocatòria

Compartir

Data 05/05/2007

Hora 00:00

Organitza
Organiza: Fundación Ernest Lluch

Lloc
Fundación Ernest Lluch: Sant Jaume 38-40 bajos. 08340 Vilassar de Mar. Email y Teléfono: 937.590.084

Descarrega

Organitza

La Fundació Ernest Lluch obre una convocatòria general anual d’ajut a la recerca per tal de promoure treballs a l’entorn dels temes acadèmics que van centrar l’interès de l’Ernest Lluch. Com ara, el pensament polític i/o econòmic, la història política i/o econòmica, la història moderna, entre d’altres. La convocatòria és oberta als investigadors i investigadores de l’àmbit universitari en general, especialment joves, però també es valoraran propostes procedents d’altres àmbits professionals i culturals suficientment justificades. Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar en el termini d’un any— i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques lluquianes. Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis—, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat. La proposta cal remetre-la a la seu de la Fundació adreçada a Convocatòria d’Ajut a la Recerca Ernest Lluch per correu ordinari al carrer Sant Jaume 38-40 baixos, 08340 Vilassar de Mar o per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org abans del divendres 30 de novembre de 2007. Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació. A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel·lable. A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interés científic que susciti l’objecte de la recerca. En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2008 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2008. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 350.000 i 1.050.000 caràcters, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades. El treball final serà propietat de la Fundació Ernest Lluch que s’encarregarà de l’edició. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros, en concepte de drets d’autor.