AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

Jornada sobre Municipis 2018

Relleu generacional en els ens locals. Retenció de coneixement, processos de renovació i nous perfils professionals

Compartir

Data 01/06/2018

Hora 09:00

Organitza
Organitza: Fundació Ernest Lluch
Col·labora: Diputació de Barcelona
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ateneu Barcelonès

Lloc
Sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès. Carrer Canuda, 6. BCN

Descarrega

Organitza

Argumentari

Durant la propera dècada es produirà un procés de jubilació molt important dels empleats públics i s’estima que durant aquest període a Espanya hi entraran un milió de nous efectius. Treballadors públics que prestaran els seus serveis fins al 2060, dels quals molts ho faran vinculats als ens i administracions locals. Aquesta sortida important de funcionaris públics prevista, sovint amb altes responsabilitats, porta associada la pèrdua d’experiència i capital humà que significa aquesta retirada, i la necessitat de pensar programes i contrastar experiències ja existents per a la transmissió i retenció d’un coneixement clau per a les nostres institucions que altrament es perdrà i pot generar disfuncions no desitjables. D’una banda, en els propers lustres es preveuen canvis substancials al perfil de llocs de treball derivats de l’impacte de les tecnologies de la informació, de la robòtica i de la intel·ligència artificial. El paper de l’Administració pública de ben segur serà també diferent al d’ara, i els seus models organitzatius segurament seran més contingents i adaptables als canvis. Aquesta és una enorme oportunitat de renovació del sistema que no es pot deixar escapar. Cal acompanyar aquest procés de relleu generacional identificant procediments, perfils i projectes, i evitar seguir amb inèrcies sense massa expectatives de ruptura amb unes pautes culturals, institucionals i organitzatives molt difícils de trencar. I amb tot, cal pensar-hi. Si no es realitza ara mateix un esforç d’anàlisi prospectiu que impulsi un procés de canvi i de modernització ràpida i radical l’Administració pública pel que fa al perfil dels treballadors que necessitarà, es pot perdre el tren per als propers decennis. I a la vegada, cal conèixer quines experiències hi ha per retenir en el seu si el coneixement i el capital que marxarà en aquests propers anys.

La jornada d’enguany beu d’aquesta reflexió, i es proposa parlar-ne reunint per a l’ocasió a veus expertes en aquests àmbits, ja sigui des del marc de prospectiva acadèmic i des de posicions de gestió i organització de l’administració estretament vinculades al món local com poden ser els ajuntaments i les diputacions.

Programa

Divendres 1 de juny del 2018 – Sala d’actes de l’Ateneu Barcelonès


9:00h
Obertura

  • Sra. Mercè Conesa – Presidenta de la Diputació de Barcelona
  • Sr. Joan Majó – President de la Fundació Ernest Lluch

9:15h Conferència d’obertura.

  • Sra. Mercè Conesa – Presidenta de la Diputació de Barcelona. Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès.

Conferències marc:

9:30h
Ponència 1: Els reptes del procés de relleu en l’ocupació pública a les AAPP locals. Perills, necessitats i oportunitats.

  • Miquel Salvador. Degà de Ciències Polítiques i Socials de la UPF
  • Carles Ramió. Catedràtic de Ciencia Política de la UPF.

10:15h
Ponència 2: La atracción de talento y nuevos skills y perfiles profesionales en un contexto de relevo generacional en la administración pública

  • Mikel Gorriti. Director RRHH. Dirección de la Función Pública del Gobierno Vasco

11:15h Pausa

11:45h Taula rodona del món local

  • Lola Miró – Directora Recursos Humans de la Diputació de Barcelona
  • Jordi Martí – Gerent de l’Ajuntament de Barcelona
  • Antoni Merino – Gerent de l’Ajuntament de Mataró
  • Carme Noguer – Directora de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manlleu i presidenta de l’Associació Catalana de Gestió Pública