AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

VIII SEMINARI ERNEST LLUCH – CURSOS D’ESTIU DE LA UNIVERSITAT DEL PAÍS BASC

"La pluralitat territorial i nacional a Espanya: entre el que és obvi i el que és possible"

Compartir

Data 29/07/2008

Hora 00:00

Organitza
Organiza: UPV/EHU en colaboración con la Fundación Ernest Lluch.

Lloc
Sede de los cursos: Palacio Miramar Paseo de la Miraconcha, 48 20007 San Sebastián Tel: 943 21 95 11 cursosverano@sc.ehu.es

Descarrega

Organitza

Objectius:                                 
 
L’any passat “VII Seminari Ernest Lluch” es va centrar en la qüestió de l’integració a la realitat constitucional espanyola dels pobles i nacionalitats reconegudes en ella, de manera que -en una línia de continuïtat amb altres seminaris anteriors- s’interpretava la Constitució com un lloc d’encontre, des de la prespectiva que la història ofereix en forma de desencontres i crisis. Aquest any es preten encarar la mateixa qüestió situant-la en el moment actual, en el que la qüestió nacional está sent objecte de debat a diferents escales, facetes i prespectives. Al centre d’aquest debat s’hi troba la coexistència de les comunitats polítiques espanyoles, així com les formes de vinculació i pertinença a una realitat comuna partint de manifestacions particulars, algunaes de les quals plantejan prespectives de futur que impliquen reivindicacions i reformes de gran abast. Es crea doncs una dialèctica entre allò que l’ordre jurídic i el bloc de constitucionalitat disposen com a punt de partida, i allò que pot cabre-hi com a via de desenvolupament futur. El punt de partida ofereix un reconeixement obvi de la pluralitat de pobles, llengües, cultures i institucions jurídiques, junt amb la pertinença a una nació comú. El desenvolupament d’aquestes premises ens situa davant diferents alternatives més o menys complexes en quant a la possibilitat de convertir-les en realitats que s’incorporen a l’ordre jurídic. El Seminari pretén portar a terme una reflexió sobre allò que ofereix l’espai comprès entre aquestes dues escales, amb la vista posada a la qüestió de l’equilibri entre els diversos factors que ho fan difícil, però que formen part de la realitat actual (reformes d’Estatuts, sentiments de desafecció i  distancia, reafirmacions unitaristes) al mateix temps que es vincula a la gestació històrica, tal i com va ser tractada al Seminari de l’any anterior.
 


Dades tècniques


 


Direcció:


Jon Arrieta Alberdi. Facultad de Derecho. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU.


Jesús Astigarraga Goenaga. Universidad de Zaragoza.


Preu de la matrícula: Fins el 31 de maig: 50 €. A partir de l’1 de juny: 60 €.


Validesa acadèmica: 20 hores.


Idioma oficial: Castellà


 


Programa


 


Dimarts 29  de Juliol


 


9:00  h  Lliiurament de documentació.


 


9:30  h  “Presentación y Planteamiento: La pluralidad nacional española, entre el pasado y el futuro”.


D. JON ARRIETA . Facultat de Dret, Donostia-San Sebastián, UPV/EHU.


D. JESÚS ASTIGARRAGA . Universidad de Zaragoza.


 


10:30 h     “Sobre la eficacia de un Estado compuesto y plurinacional. Agenda (im)posible”


D. JOAN ROMERO


Universitat de València.


11:30 h     Descans


 


12:00  h   “Presente y futuro de Cataluña en la España plural”


JOAQUIM NADAL I FARRERAS


Conseller d’Ordenació Territorial i Obres Públiques del Govern de Catalunya 


 


13:00 h    Col·loqui


               


 


30 de juliol


 


9:30 h  “Democracia y plurinacionalidad en la era de la globalización”


D. GURUTZ JAUREGI


Facultat de Dret de Donostia-San Sebastián, UPV-EHU.


 


10:30 h “Encrucijadas del nacionalismo vasco ante la Constitucionalización de las Diferencias”.


D. ANDER GURRUTXAGA


Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació. UPV/EHU.


 


11:30 h Descans


 


12:00 h  “Nacionalismos no excluyentes y relaciones pacticias”


D. MIGUEL HERRERO DE MIÑÓN


Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.


 


13:00 h  Col·loqui