CERCAR Notícies

Anton Costas i Cristina Garmendia analitzen les implicacions del progrés tecnològic i la innovació en el benestar social

Segon Diàleg del Cicle "La Innovació com a destrucció creativa" organitzat per l'IVIE i la Fundació Ernest Lluch

Compartir

25 d'octubre de 2022

Descarrega

Galeria

Descarrega

Crònica provinent de la web de l’IVIE. (Clica aquí)

El cicle de diàlegs La innovació com a destrucció creativa, que organitza la Fundació Ernest Lluch i l’Ivie a València, va abordar ahir, en la segona sessió, la dimensió social de la innovació, és a dir, com afecta fora de l’àmbit empresarial. El president del Consell Econòmic i Social dʻEspanya, Antón Costas; i la presidenta de la Fundació Cotec per a la Innovació, Cristina Garmendia, van analitzar les conseqüències del progrés tecnològic i la innovació en el benestar individual i social, així com el seu impacte com a font de desigualtats.

Tots dos ponents van reconèixer a Válencia, ciutat que aspira a convertir-se en Capital Europea de la Innovació, que la innovació disruptiva pot generar perdedors i guanyadors. Tot i això, per a Antón Costas, quan aquesta innovació produeix un efecte net positiu, el que cal fer és instrumentar els elements de compensació, mitjançant polítiques públiques adequades, per no deixar ningú enrere. En aquest sentit, Cristina Garmendia va defensar la complicitat que necessita el sistema entre Administració, empreses i sindicats per treballar conjuntament i aconseguir que la innovació no només sigui un factor de progrés, sinó també que aquest progrés sigui just i equitatiu i fins i tot pugui ser un element per reduir la desigualtat. “El sector públic és essencial per pal·liar els efectes de la destrucció creativa, primer perquè ha de generar mercat i, segon, perquè ha de tenir la inquietud política de voler saber si aquesta innovació està causant desigualtat social”, va afirmar.

Per altra banda, el president del CES va voler destacar “la pèrdua que s’ha produït a Espanya de la classe mitjana laboral i professional, que Alemanya manté, i de la qual pot sorgir molta creativitat i innovació” com un dels factors que causa els nivells modestos d’innovació a Espanya. “Si volem fer que la innovació sigui inclusiva, cal implicar tots els ciutadans i tots els treballadors”, va afirmar.

En aquest sentit, la presidenta de Cotec es va referir també a un altre problema que es dóna a Espanya i que té impacte directe a les ocupacions mitjanes. Es tracta de la dinàmica que s’està produint pel que fa a les inversions en R+D. “La inversió privada en R+D ha crescut un 10%, però això ha passat amb 2.500 empreses menys, principalment pimes. Hi ha una concentració molt important de lesforç inversor perquè només les grans empreses poden fer lesforç». Garmendia va recordar que a Espanya la R+D es finança amb capital privat, “la presència bancària en el finançament de la inversió en R+D és testimonial, ha passat del 8% al 2% en aquest moment”.

A més, Garmendia va advertir que el mercat de treball a Espanya s’està polaritzant perquè molts treballadors no s’estan adaptant a l’automatització de les tasques. En termes globals, l’impacte de la innovació a l’ocupació és positiu perquè genera més llocs de treball, però s’està produint una polarització salarial. Els salaris mitjans s’estan reduint i es premia la formació amb sous més elevats, mentre que les persones sense formació tenen cada cop salaris més baixos. En aquest procés, “els més perjudicats estan sent els homes, ja que les dones no perden empleabilitat en cap de les escales salarials”, va afirmar. En qualsevol cas, segons la presidenta de Cotec, l’única solució per a aquest problema és apostar per la formació contínua al lloc de treball.

També, en relació amb el treball, Antón Costas va voler destacar la importància de generar llocs de treball que puguin estimular la creativitat de les persones, “uns estímuls que haurien de començar a les escoles, amb una docència que generi curiositat en els nens perquè després siguin adults creatius ”.

D’altra banda, tant Costes com Garmendia van incidir en la dificultat que hi ha per mesurar el valor de la innovació i en la necessitat de treballar per disposar de les dades que ajudin tots els subjectes implicats a impulsar la innovació adequada. La presidenta de Cotec va recordar que l’economia està evolucionant cap a la inversió en actius intangibles, com ara la R+D, i que aquesta no es tenia en compte en el pes del PIB fins al 2015.

Joan Majó, president de la Fundació Ernest Lluch; i Francisco Pérez, director de Recerca de l’Ivie; van ser els encarregats de presentar aquest segon diàleg titulat Innovació, desenvolupament econòmic i benestar, que es va celebrar a la seu de la Fundació Bancaixa de València. Pilar Chorén, directora gerent de l’Ivie, va clausurar la jornada.

Pots recuperar el Video de la sessió aquí: