CERCAR Notícies

BECA D’ESTUDIS D’INVESTIGACIÓ RELACIONATS AMB L’ESPORT

Compartir

18 de juliol de 2007

Descarrega

Galeria

Descarrega

La Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Ernest Lluch, mitjançant la seva comissió esportiva, han establert un conveni de col·laboració pel qual s’inicia un programa de beques que a partir del  juliol de 2007 atorgaran conjuntament per desenvolupar estudis o investigacions relacionades amb l’esport.

Beca 2007: L’objectiu primordial de la Beca d’Investigació és afavorir i propiciar la investigació de temes que, donada la seva utilitat pràctica i social, puguin aportar alternatives, millores i difondre, alhora, els valors esportius i socials. La dotació de la beca és de 6.000 € i la convocatòria d’enguany gira entorn d’una proposta temàtica concreta: Guia de Medi Ambient i Sostenibilitat aplicats als esports no olímpics. A la beca poden accedir per concurs obert, tant particulars com col·lectius, a més d’institucions, organitzacions o associacions, que presentin un projecte formal d’investigació a la FBO per a realitzar treballs referits a l’objecte d’estudi. El termini de presentació de les propostes d’estudi es clou el proper diumenge 15 de juliol. La concessió d’aquesta beca es farà pública a partir del dilluns 30 juliol i el projecte s’haurà de lliurar abans del 31 de desembre de 2007 a la  Fundació Barcelona Olímpica – Museu Olímpic i de l’Esport de Barcelona (Avda. de l’Estadi, s/n 08038 Barcelona. Tel 93 426 06 60 i 93 426 71 43. E-mail: fbo@fundaciobarcelonaolimpica.es). Per a més informació sobre terminis i documentació requerida, adjuntem les bases de la convocatòria.