Comunicat

Compartir

14 d'octubre de 2019

Descarrega

Galeria

Descarrega

La Fundació Ernest Lluch, els objectius de la qual es concreten en mantenir viva la memòria d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa, avui, coneguda la sentència dictada pel Tribunal Suprem amb relació al procés obert contra els líders cívics i polítics catalans, manifesta que:

La resolució del conflicte que viu Catalunya passa, exclusivament, pel diàleg polític, i la presó no en pot ser la solució. Dialogar no pressuposa ni acord ni consens, malgrat aquests en siguin els resultats desitjables, sinó el coneixement de les raons de l’altre i la capacitat de mostrar escolta i respecte per aquelles idees per diferents que puguin ser.

La Fundació Ernest Lluch, des de la seva singularitat, demana a tots els responsables polítics que liderin un procés de diàleg i negociació per resoldre aquest conflicte, així com esperona totes les aportacions de la societat civil en aquesta direcció.

La Fundació Ernest Lluch vol manifestar també el seu suport i solidaritat a les famílies dels responsables polítics i cívics avui privats de la seva llibertat.

Barcelona, 14 d’octubre del 2019