CERCAR Notícies

Convocatòria oberta de la Beca de Recerca 2014

Compartir

17 de novembre de 2014

Descarrega

Galeria

Descarrega

La Fundació Ernest Lluch convoca aquesta beca per tal de promoure treballs a l’entorn dels àmbits acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al foment de la recerca entorn del diàleg Catalunya – Espanya – Europa, en qualsevol de les diferents àrees de les Ciències Socials.


Bases:

La Fundació Ernest Lluch convoca la IX edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch sota aquestes bases:

1. Els projectes han de ser originals, viables -a realitzar en el termini d’un any- i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents:

a) Història del Pensament econòmic, Història política i/o econòmica dels períodes modern i/o contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d’espais de relació i de convivència.
b) Teoria del diàleg, condicionants i metodologia.
c) Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch.

2. Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis-, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.

3. La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del dimarts 25 de novembre de 2014

4. Totes les sol•licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació.

5. A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel•lable. A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.

6. En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2015 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2015. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.

7. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 300.000 i 350.000 caràcters amb espais, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades.

8. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 3.000 euros (a la qual s’aplicaran les retencions legalment establertes).

9. La Fundació Ernest Lluch vetllarà, en la mesura que li sigui possible, per la publicació de la recerca, si el jurat considera adequats el rigor formal i el resultat acadèmic de la mateixa.

Atorgament/Lliurament:

L’atorgament es farà públic a bans del 22 de desembre. L’acte públic de lliurament de la Beca, tindrà lloc a principis de gener de 2015 al Museu d’Història de Catalunya (Plaça Pau Vila 3, Barcelona).

Dotació Premi: 3.000 euros

Termini de recepció de sol.licituds:
dimarts 25 de novembre de 2014.