CERCAR Notícies

Els models de propietat i governança dels clubs centra l’interès dels VI diàlegs acadèmics d’Economia i Futbol

Els protagonistes de la jornada d'enguany debaten sobre els elements que determinen la gestió deis clubs de futbol i els nous escenaris de futur que afronta aquest sector

Compartir

13 de juny de 2019

Descarrega

Galeria

Descarrega

Ahir dimecres es va celebrar a l’Auditori 1899 la VI edició dels Diàlegs Acadèmics Ernest Lluch d’Economia i Futbol, organitzats per la Fundació Ernest Lluc h i el FC Barcelona, que enguany se centrava en el tema de ‘Models de club: estructura de propietat i governança’. Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona i els directius Maria Teixidor, Enrique Tombas i Xavier Vilajoana han estat els representants de la Junta Directiva en a quest acte, al qual també han assistit Teresa Basilio, delegada de cultura de la Junta Directiva, i Òscar Grau, CEO del FC Barcelona, entre altres executius de l’entitat. Representant la Fundació Ernest Lluch han participat el seu president, Joan MajóEnric Lluch i Josep Maria Carreras i el seu director, Ferriol Sòria.

Durant la sessió es va debatre sobre els models de governança dels clubs i com aquests venen condicionats per múltiples elements que acaben concretant una manera determinada de gestionar-los. Entre altres aspectes, també es va parlar sobre com conjugar la llibertat de mercat, la competència en la recerca de talent, amb la singularitat en la propietat deis clubs, o, per exemple, l’impacte que provoca l’arribada als clubs de grans capitals lligats a estats, fortunes privades o fons d’inversió.

La sessió es va iniciar amb les intervencions de Josep Maria Bartomeu i de Joan Majó, que van donar la benvinguda a les prop de dues-centes persones que hi varen asssisir assistents i van ressaltar la importància i la trajectòria d’aquests diàlegs anuaIs que han esdevingut un espai per a la reflexió i la divulgació al voltant de la cultura i l’esport i que reten homenatge a la memòria d’Ernest Lluch.

El primer bloc de la jornada el va obrir el professor  Jaume Garcia, catedratic d’Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, qui acte seguit va donar pas a la celebtració del diàleg pròpiament dit, amb Helmut Dietl, editor a ssociat del Joumal of Sports Economics i professor de la Universitat de Zuric, i Sean Hamil, director del Birkbeck Sport Business Centre de la Universitat de Londres.

El segon bloc de la tarda, va ser moderat pel presentador de l’acte, el periodista de Palco 23, Marc Menchén, té format de ta ula rodana i compta amb la participació de Pancho Schróder, cap de l’area de finances i relacions estrategiques del FC Barcelona; Andrea Traverso, responsable de !licencies de clubs de la UEFA, i Michael Gerlinger, director de l’area legal, recursos humans i relacions institucionals del Bayern de Munic. Després d’aquestes intervencions la sisena edició dels Dialegs Ernest Lluch obre un torn de preguntes per als assistents per donar pas, posteriorment, a la cloenda de l’acte a carrec del directiu del FC Barcelona, Enrique Tambas.

Declaracions de Josep Maria Bartomeu

“L’estructura de propietat i el model de governanc;:a té molt a veure amb l’economia. Aquesta no és només una qüestió política, de models més o menys democ ratics en la gestió d’una entitat esportiva, sí nó de com afecta la titularítat dels clubs en el seu compte de resultats”.

“No em cansaré d’insistir davant la FIFA i la UEFA que han d’exigir el compliment de les normes perque tots puguem competir en les mateixes condicions. No és just l’ús de recursos que no provenen de la indústria del futbol”.

Declaracions de Joan Majó

“Des de la Fundacíó Ernest Lluch volem que les idees de l’Ernest ens serveixí n per als nostres dies i aquesta tasca la tem de la ma d’universítats i ta mbé amb entítats com el Ba rc;:a . Cada vegada el tenomen Barc;:a esta adquirint més importancia al món. El Ba rc;:a és esport, és empresa i és espectacle i aquestes tres coses s’ha n de poder combinar.”

“Una de les característiques fonamental s del pensa ment de l’Ernest era la seva voluntat de dialeg. Per aixo sempre procurem que els nostres actes tinguin present aquest element, com és el cas de l’acte que avui ens ocupa.”

*Nota: Crònica cedida pel FC Barcelona.

Ressò a la premsa: