Andrew Street

Compartir

Actualitzat

15 de maig de 2024

Catedràtic d’Economia de la Salut al Department of Health Policy de la London School of Economics and Political Science

Cicle Diàlegs sobre Sostenibilitat social, financera i gestió dels recursos humans del SNS (2023) – SNS, quo vadis? Reptes de la sostenibilitat social i financera del SNS: cap a un nou contracte social per a garantir la sostenibilitat del SNS