Carme Torras

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2019

Professora de Recerca del CSIC i cap de Recerca del Grup de Percepció i Manipulació de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de Barcelona.

Cicle Diàlegs Democràcies Perplexes (2019) – Rob-ètica. Nous consensos en la relació humà-robot