Clayton Hamilton

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2021

Coordinador del Digital health flagship programme within the WHO Regional Office for Europe’s Division for Country Health Policies and System

Cicle Diàlegs Desigualtat ampliada: salut i societat post-COVID (2021) – Innovació biomèdica I E-health: accelaradors de desigualtats socials? Gestió de potencials desigualtats provinents de les futures polítiques d’innovació y ehealth