David Vegara

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2013

Subdirector-gerent del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE)

Cicle El Futur d’Europa (2013) – De la Unió monetària a la governança econòmica