Guillermo de la Dehesa

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2012

President del Centre for Economic Policy Research – CEPR de Londres.

Cicle Diàlegs per a la reforma econòmica i la cohesió social (2012) – Educació i cohesió social.

Cicle El Futur d’Europa (2013) – Innovació i productivitat davant la sostenibilitat del model de benestar europeu