Helena Herrero

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2018

Presidenta i Consellera Delegada d’HP per a Espanya i Portugal

Cicle IVIE – Desigualtats i democràcia (Valencia 2018) – És més igualitària la societat digital?