Ingrid Guardiola

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2019

Professora, programadora audiovisual, directora i assagista. DIrectora del Bòlid de Girona (2021-2025)

Cicle Diàlegs Democràcies Perplexes (2019) – Esfera pública i identitat cultural a l’era digital