Joan Maria Esteban

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2015

Investigador a l’Institut d’Anàlisi Econòmica (CSIC) i a la Barcelona GSE. Membre del Comitè Executiu de la International Economic Association.

Cicle Diàlegs sobre reptes econòmics i socials en l’horitzó europeu (2015) – Distribució de la riquesa i cohesió social. Predistribució vs redistribució