Jordi Puiggalí

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2017

Vicepresident d’Investigació i Gerent de Seguretat de Scytl Secure Electronic Voting, S.A. 

Cicle Democràcies violentades (2017) – Ciutadans sota vigilància. Participació, seguretat i privacitat en les democràcies liberals