Juan José Rodríguez Sendín

Compartir

Actualitzat

1 d'octubre de 2012

President de l’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya

Cicle Diàlegs per a la reforma econòmica i la cohesió social (2012)
– La reforma del sistema sanitari