Manel del Castillo

Compartir

Actualitzat

15 de maig de 2024

Director Gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Cicle Diàlegs sobre Sostenibilitat social, financera i gestió dels recursos humans del SNS (2023) – Reptes del SNS: la mirada dels gestors