Xavier Marcet

Compartir

Actualitzat

8 de setembre de 2022

President de Lead to Change i de la Drucker Society de Barcelona i professor de la BSM – Pompeu Fabra

Cicle IVIE Economia i Empresa – La innovació com a destrucció creativa (València 2022) – Per què el progrés tecnològic opera com a destrucció creativa?