Xavier Matheu

Compartir

Actualitzat

1 de juny de 2022

Director ad interim i cap del Knowledge Hub Department de la European Training Foundation (Torí, Itàlia)

Cicle Economia i treball – AMB – El futur del treball (2022) – Life long learning, noves competències i qualificacions requerides: una mirada europea i internacional