PREMIS I BEQUES

I Beca de Recerca Ernest Lluch 2004

La Fundació Ernest Lluch convoca la I Beca de Recerca Ernest Lluch.
Recerca premiada: Nacionalisme econòmic i comerç mediterrani. Pensament i acció de la Junta de Comerç (1763-1847), de Laura Calosci

Bases

Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar en el termini d’un any— i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques lluquianes. Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis—, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat. La proposta cal remetre-la a la seu de la Fundació adreçada a Convocatòria d’Ajut a la Recerca Ernest Lluch per correu ordinari al carrer Sant Jaume 38-40 baixos, 08340 Vilassar de Mar o per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org abans del 30 de novembre de 2004. Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació. A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel·lable. En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2005 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 30 de desembre de 2005. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 350.000 i 1.050.000 caràcters, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades. El treball final serà propietat de la Fundació Ernest Lluch que s’encarregarà de l’edició. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros, en concepte de drets d’autor.

Atorgament / Lliurament

En nom del jurat de la I Beca de Recerca Ernest Lluch es fa saber que el projecte seleccionat ha sigut el presentat per la senyora Laura Calosci sota el títol “El proteccionisme de la Junta de Comerç de Barcelona, 1815-1845”. El jurat justifica la seva tria “per l’evident ressonància lluquiana tant del tema (la Junta de Barcelona), com de l’àrea de coneixement (pensament econòmic) i l’època (1815-1845)”. La decisió del jurat és inapel•lable.

Premi

Dotació: 5.000€

Termini de recepció de sol·licituds

FORA TERMINI