PREMIS I BEQUES

I Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2006

El I Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, premia el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en qualsevol disciplina de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2005-2006, en els centres de Secundària públics, privats o concertats de Catalunya. Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Ciències

Bases

Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre. • La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca. • Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. • Els treballs de recerca, amb un únic original, s’han de presentar necessàriament impresos en paper. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (vídeo, casset, web…), també s’han d’adjuntar. • Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les ciències socials i polítiques. • Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar: 1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa. 2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte. 3. Nom i adreça del centre. 4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell. • El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 23 de maig del 2006. • El jurat estarà format pel degà dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquests estudis i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. • El premi estarà dotat amb 2.000 €. • Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats. • El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra el dia 5 de juliol del 2006. • Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9.30 a 14.00 h i de 15.30 a 17.00 h, a: Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques. Secretaria dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Universitat Pompeu Fabra. Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona • La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 14 de juny del 2006. • Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 30 de desembre del 2006. • Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. • La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Atorgament / Lliurament

Acte de lliurament: dimecres 5 de juliol de 2006.
Atorgament:  El jurat del I Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques ha declarat guanyador el treball Miquel Serra i Pàmies, la història d’un oblit de Guillem Martí i Masana (pseudònim Barres de sang) de l’Escola Pia de Nostra Senyora de Barcelona. A més, s’han atorgat tres accèsits honorífics a Consum d’aigua: del pensament global a l’actuació local d’Auri García i Morera i Marçal Girbau i García (pseudònim l’Eco) de l’IES Sant Quirze del Vallès: a Corrandes d’un exili de Damián Sánchez Bonmatí (pseudònim José Molina) del Centre Escolar Empordà de Roses; i a Situació electoral a Catalunya de Marta Guitart Sanchís (pseudònim Tigris) de l’IES Jaume Balmes de Barcelona. Per últim, el jurat vol agrair la participació i lloar la gran qualitat dels 90 treballs presentats.

Premi

Dotació: 2.000 euros

Termini de recepció de sol·licituds

Recepció de treballs fins el 23 de maig de 2006.