PREMIS I BEQUES

II Beca de Recerca Ernest Lluch 2005

Compartir

La Fundació Ernest Lluch convoca la 2a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.
Recerca premiada: Ideologia,política i realitat econòmica, en la formació professional industrial espanyola (1857-1936), de Cèlia Lozano López de Medrano

Bases

Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar en el termini d’un any— i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques lluquianes. Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis—, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.

La proposta cal remetre-la a la seu de la Fundació adreçada a Convocatòria d’Ajut a la Recerca Ernest Lluch per correu ordinari al carrer Sant Jaume 38-40 baixos, 08340 Vilassar de Mar o per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org abans del 31 de novembre de 2005. Totes les sol•licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació. A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel·lable.

A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interés científic que susciti l’objecte de la recerca.

En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2006 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2006. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 350.000 i 1.050.000 caràcters, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades.

El treball final serà propietat de la Fundació Ernest Lluch que s’encarregarà de l’edició. La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros, en concepte de drets d’autor.

Atorgament / Lliurament

El passat 13 de desembre de 2005, la Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch, constituïda com a Jurat de la II Beca de Recerca Ernest Lluch, va decidir atorgar aquest segon ajut, per majoria absoluta, al seu treball titulat Ideología, política y realidad económica en la formación profesional obrera española, 1857-1936 de la senyora Cèlia Lozano. La concessió ve justificada per l’evident ressonància lluquiana del tema abordat.

Premi

Dotació: 5.000€

Termini de recepció de sol·licituds

FORA DE TERMINI