PREMIS I BEQUES

III Beca de Recerca Ernest Lluch 2006

La Fundació Ernest Lluch convoca la 3a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.
Recerca premiada: La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714). Una institució decisiva en la política catalana, d’Eduard Martí

Bases

1) Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar en el termini d’un any— i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques lluquianes.
2) Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis—, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.
3) La proposta cal remetre-la a la seu de la Fundació adreçada a Convocatòria d’Ajut a la Recerca Ernest Lluch per correu postal al carrer Sant Jaume 38-40 baixos, 08340 Vilassar de Mar o per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del dijous 30 de novembre de 2006.
4) Totes les sol•licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació.
5) A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel•lable. A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.
6) En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2007 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2007. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.
7) El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 300.000 i 350.000 caràcters, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades. El treball final serà propietat de la Fundació Ernest Lluch que s’encarregarà de l’edició.
8) La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros, en concepte de drets d’autor.

Atorgament / Lliurament

El jurat de la Beca de Recerca Ernest Lluch va decidir otorgar la beca al projecte presentat per l’historiador Eduard Martí, que porta per títol: LA CONFERÈNCIA DELS TRES COMUNS (1697-1714). UNA INSTITUCIÓ DECISIVA EN LA POLÍTICA CATALANA

Premi

Dotació: 5.000 €

Termini de recepció de sol·licituds

FORA DE TERMINI.