PREMIS I BEQUES

III Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2008

El III Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, premia el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en qualsevol disciplina de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2007-2008, en els centres de Secundària públics, privats o concertats de Catalunya. Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques.

Bases

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre. • La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca. • Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. • Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (vídeo, casset, web…), també s’han d’adjuntar per duplicat. • Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les ciències socials i polítiques. • Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar: 1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa. 2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte. 3. Nom i adreça del centre. 4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell. • El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 9 de maig del 2008. • El jurat estarà format pel degà dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquests estudis i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel•lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. • El premi estarà dotat amb 2.000 €. • Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats. • El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra el divendres 27 de juny del 2008. • Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9.30 a 14.00 h i de 15.30 a 17.00 h, a: Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques. Secretaria dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. Universitat Pompeu Fabra. Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona • La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 16 de juny del 2008. • Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 19 de desembre del 2008. • Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. • La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Atorgament / Lliurament

Atorgament/Lliurament:

El jurat del III Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, reunit el dia 13 de juny del 2008, ha declarat guanyador el treball: “Los microcréditos. El negocio solidario”, de Claudia Assens Laporta i Sílvia Rosés Guix del centre Aula Escola Europea de Barcelona.

Acte Lliurament: divendres 27 de juny a les 13h a la Sala de Graus Albert Calsamiglia, de l’edifici Roger de Llúria del campus de la Ciutadella de la UPF (c/Trias Fargas 25-27)

Premi

Dotació: 2.000 euros

Termini de recepció de sol·licituds

FORA TERMINI.Recepció treballs fins el divendres 9 de maig de 2008.