PREMIS I BEQUES

IV Beca de Recerca Ernest Lluch 2007

Compartir

Bases

1) Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar en el termini d’un any— i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques lluquianes.
2) Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis—, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.
3) La proposta cal remetre-la a la seu de la Fundació adreçada a Convocatòria d’Ajut a la Recerca Ernest Lluch per correu postal al carrer Sant Jaume 38-40 baixos, 08340 Vilassar de Mar o per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del divendres 30 de novembre de 2007.
4) Totes les sol•licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació.
5) A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel•lable. A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.
6) En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2008 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2008. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.
7) El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 350.000 i 1.050.000 caràcters, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades. El treball final serà propietat de la Fundació Ernest Lluch que s’encarregarà de l’edició.
8) La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros, en concepte de drets d’autor.

Atorgament / Lliurament

a Julio Martínez Galarraga, pel treball: UN ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL PER AL PAÍS VALENCIÀ (1861-1935). Acte de lliurament: Dimarts 18 de desembre de 2007. Museu d’Història Contemporània. Plaça de Pau Vila 3 (Palau de Mar.

Premi

Dotació de 5.000 €

Termini de recepció de sol·licituds

Divendres 30 de novembre de 2007