PREMIS I BEQUES

IV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2009

El IV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques, premia el millor treball de recerca desenvolupat per alumnes de Batxillerat, en qualsevol disciplina de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2008-2009, en els centres de Secundària públics, privats o concertats de Catalunya. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques.

Bases

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca. • Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.
• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format, també s’han d’adjuntar per duplicat.
• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col•lectiva.
• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques” i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar: 1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa. 2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte. 3. Nom i adreça del centre. 4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell.
• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el divendres 8 de maig del 2009.
• El jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
• El premi estarà dotat amb 2.000 €.
• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats.
• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra el divendres 26 de juny del 2009.
• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9.30 a 14.00 h i de 15.30 a 17.00 h, a: Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques. Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu Fabra. Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona.
• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 16 de juny del 2009.
• La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 18 de desembre del 2009.
• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Atorgament / Lliurament

El passat divendres 26 de juny del 2009 es va lliurar el premi d’enguany. El Jurat, reunit a 16 de juny de 2009, va decidir atorgar ex aequo el IV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques a Marc Berruelo Ais, de l’IES Dolors Mallafrè i Ros, de Vilanova i la Geltrú, pel treball: “La crisi subprime i el crack de 1929: comparació d’episodis d’eufòria financera” i a l’Adrià Doce i Llisó, de l’Aula Escola Europea, de Barcelona, per la recerca sobre “Les fundacions dels partits catalans, un cas de Think Tanks?”. El Jurat també va decidir atorgar una Menció Honorífica al treball “El Sistema Penitenciari Català”, d’Anna Escrigas Cañameras, de l’Escola Pia Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui.

Premi

Dotació de 2.000 €.

Termini de recepció de sol·licituds

FORA TERMINI (divendres 8 de maig del 2009).