PREMIS I BEQUES

V Beca de Recerca Ernest Lluch 2008

Compartir

La Fundació Ernest Lluch convoca la 5a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.
Recerca premiada: Inversiones españolas en América Latina (1980-2006), d’Eloi Serrano Robles.

Bases

1) Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar en el termini d’un any— i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques lluquianes. 2) Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis—, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat. 3) La proposta cal remetre-la a la seu de la Fundació adreçada a Convocatòria d’Ajut a la Recerca Ernest Lluch per correu postal al carrer Sant Jaume 38-40 baixos, 08340 Vilassar de Mar o per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del divendres 28 de novembre de 2008. 4) Totes les sol•licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació. 5) A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel•lable. A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca. 6) En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2009 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2009. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. 7) El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 350.000 i 1.050.000 caràcters, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades. El treball final serà propietat de la Fundació Ernest Lluch que s’encarregarà de l’edició. 8) La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros, en concepte de drets d’autor.

Atorgament / Lliurament

La Comissió Acadèmica de la Fundació Ernest Lluch, constituïda com a jurat, ha avaluat els projectes presentats en la convocatòria de la V Beca de Recerca Ernest Lluch, i per unanimitat ha decidit atorgar la beca al treball: Inversiones españolas en América Latina 1980-2006, presentat per Eloi Serrano Robles. El dimarts 16 de desembre de 2008 al Museu d’Història de Catalunya, va tenir lloc l’Acte anual de la Beca de Recerca, en el marc del qual es va fer públic el veredicte del jurat respecte aquesta V convocatòria.

Premi

Dotació: 5.000 €

Termini de recepció de sol·licituds

FORA DE TERMINI. Es va cloure a 28 de novembre de 2008.