PREMIS I BEQUES

VI Beca de Recerca Ernest Lluch 2009

La Fundació Ernest Lluch convoca la 6a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.
Recerca premiada:El constitucionalisme català en la cultura constitucional del primer liberalisme: l’herència austracista, de Jordi Roca Vernet.

Bases

1) Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar en el termini d’un any— i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques lluquianes.
2) Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis—, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.
3) La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org, abans del divendres 27 de novembre de 2009.
4) Totes les sol·licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació.
5) A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel·lable. A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.
6) En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2010 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2010. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.
7) El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 300.000 i 450.000 caràcters, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades.
8) La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 5.000 euros (a la qual s’aplicaran les retencions legalment establertes).
9) La Fundació Ernest Lluch vetllarà per la publicació de la recerca. Pagès Editors, farà l’edició de l’obra, prèvia signatura del contracte corresponent amb l’autor, segons la llei vigent.

Atorgament / Lliurament

La Comissió Acadèmica, constituïda com a jurat, va decidir atorgar aquest premi al projecte El constitucionalisme català en la cultura constitucional del primer liberalisme: l’herència austracista presentat per Jordi Roca Vernet. L’acte públic d’atorgament de la Beca, tindrà lloc el proper dijous 17 de desembre de 2009 a les 19.00h, al Museu d’Història de Catalunya (Plaça Pau Vila 3, Barcelona).

Premi

Dotació: 5.000 €

Termini de recepció de sol·licituds

FORA TERMINI:Finalitzà el passat divendres 27 de novembre de 2009.