PREMIS I BEQUES

VIII Beca de Recerca Ernest Lluch 2012

La Fundació Ernest Lluch convoca la 8a edició de la Beca de Recerca Ernest Lluch.
Recerca premiada: Els diputats de l’antiga Corona d’Aragó a les Corts de Cadis (1808-1812), a càrrec d’Antoni Sánchez Carcelén.

La Fundació Ernest Lluch convoca aquesta beca per tal de promoure treballs a l’entorn dels àmbits acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al foment de la recerca entorn del diàleg Catalunya – Espanya – Europa, en qualsevol de les diferents àrees de les Ciències Socials.

Bases

1) Els projectes han de ser originals, viables –a realitzar en el termini d’un any— i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents: Pensament polític i/o econòmic, Història política i/o econòmica; Història moderna i/o contemporània; Història del Pensament Econòmic; Ernest Lluch com a camp d’estudi.
2) Per participar cal remetre una presentació argumentada –al voltant de deu folis-, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un un breu currículum de la candidata o candidat.
3) La proposta cal remetre-la per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org , abans del divendres 23 de novembre de 2012.
4) Totes les sol•licituds rebran resposta en un termini màxim de dos mesos des de la data de la seva presentació.
5) A finals d’any, la Comissió Acadèmica de la Fundació donarà a conèixer el seu veredicte que serà inapel•lable. A banda de la seva relació i rellevància amb alguna de les temàtiques lluquianes, es prioritzaran els projectes segons la seva viabilitat, l’experiència investigadora del candidat o candidata, i l’interès científic que susciti l’objecte de la recerca.
6) En cas de concessió, el treball s’iniciaria el gener de 2013 amb el pagament del 50% de l’ajut. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca el 31 de desembre de 2013. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor.
7) El treball ha d’estar redactat en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol, i ha de tenir una extensió màxima d’entre 300.000 i 350.000 caràcters amb espais, tot i que la Comissió Acadèmica de la Fundació es reserva el dret de modificar aquest criteri en funció de l’interès de les propostes presentades.
8) La dotació prevista per a aquesta convocatòria és de 4.000 euros (a la qual s’aplicaran les retencions legalment establertes).
9) La Fundació Ernest Lluch vetllarà per la publicació de la recerca, si el jurat considera adequats el rigor formal i el resultat acadèmic de la mateixa.

Atorgament / Lliurament

L’acte públic de lliurament de la Beca, tindrà lloc a finals de desembre de 2012 a les 19:00h, al Museu d’Història de Catalunya (Plaça Pau Vila 3, Barcelona).

Premi

Dotació: 4.000 €

Termini de recepció de sol·licituds

Divendres 23 de novembre de 2012