PREMIS I BEQUES

XV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (Batxillerat) 2020

La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen el XV Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques  Aquest premi s’atorga al millor treball de recerca desenvolupat en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2019-2020, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya, i té una dotació de 700 euros pel treball premiat i de 100 euros per cadascun dels accèssits que es concedeixin.

Bases

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.

• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.

• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les Ciències Socials i Polítiques i es ponderarà que l’autoria del treball sigui individual o col·lectiva.

• Es valorarà el bon ús de criteris formals en la presentació (text, figures, gràfics i taules), redacció, bibliografia, anotacions i cites.

• Els treballs de recerca s’han de presentar amb una còpia impresa (a lliurar presencialment) i una còpia en format digital (PDF) que s’inclourà en el Formulari d’inscripció online
Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format s’ha de fer constar amb una nota explicativa en l’apartat d’observacions de l’esmentat formulari.

És obligatori omplir el formulari d’inscripció online per presentar-se al concurs. En cas que el treball presentat sigui col·lectiu, cal que el participant que s’inscrigui faci constar les dades de la resta de participants.

• Els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “XV Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en Ciències Socials i Polítiques” i el pseudònim de l’autor. Tant en el treball lliurat en còpia impresa com en la còpia en format digital que s’adjunti al formulari hi constarà només el pseudònim de l’autor.

• La còpia impresa dels treballs s’enviarà per correu certificat o es lliurarà personalment, en horari de 9:30 a 13:30 h i de 16:00 a 17:30 h de dilluns a dijous i de 9:30 a 13:30 h els divendres, a:

XV Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat
en Ciències Socials i Polítiques.
Secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Despatx 20.199
Universitat Pompeu Fabra.
Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona

 El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dilluns 20 d’abril de 2020.

 El jurat estarà format pel degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquesta Facultat i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.

 El premi estarà dotat amb 700 euros pel treball guanyador i 100 euros per cadascun dels accèssits

• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, el divendres 15 de maig de 2020.

• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i de la Fundació Ernest Lluch, a partir de l’11 de maig de 2020.

• La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 18 de desembre de 2020.

• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica o accèssits, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.

• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Atorgament / Lliurament

El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, een una DATA PENDENT DE CONCRETAR arran de les derivades de la #COVID19

Premi

Dotació de 700 euros pel treball guanyador i 100 euros per cadascun dels accèssits.

Termini de recepció de sol·licituds

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el: NOVA DATA = Dilluns 4 de maig de 2020.