CERCAR Notícies

PRESENTACIÓ DE LA BIBLIOTECA ERNEST LLUCH DE ECONOMISTAS ARAGONESES

Compartir

24 de març de 2009

Descarrega

Galeria

Descarrega

El passat dilluns 2 de març,  a la seu de la Institución «Fernando el Católico», va tenir lloc la presentació dels quatre primers títols del nou format de la col·lecció de clàssics del pensament econòmic aragonès que s’agrupa sota el títol de «Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses», i que arrenca, amb la reedició de les obres de Lorenzo Normante, Antonio Arteta, i Miguel Dámaso Generés, obra aquesta última l’estudi introductori de la qual va córrer a càrrec d’Ernest Lluch i Alfonso Sánchez Hormigo.
Per a aquest exercici, el Comitè Científic de la Biblioteca ha acceptat la publicació de les Lecciones d’Economia Civil o del comercio, escrites per Bernardo Joaquín Danvila i Villarrasa, amb edició i estudi introductori de Pablo Cervera Ferri, professor de la Facultat d’Economia de la Universitat de València. A l’acte de presentació hi participaren Carlos Forcadell Álvarez, director de la I.F.C.; Lluis M.ª de Puig, vicepresident de la Fundació Ernest Llluch; Alfonso Sánchez Hormigo, director de la Biblioteca Ernest
Lluch de Economistas Aragoneses; Salvador Almenar Palau, catedràtic d’Història de les Institucions Econòmiques de la Universitat de València, i Eloy Fernández Clemente, catedràtic d’Història Econòmica de la Universidad de Zaragoza.