PUBLICACIONS

8 diàlegs sobre Desigualdad ampliada

Transcripció editada del cicle dut a terme la tardor de 2021

Compartir

Autor VVAA

Editor Milenio

Any de publicació 2022

Descarrega

La Fundació Ernest Lluch recull l’aposta pel diàleg de l’acadèmic i polític Ernest Lluch Martín (1937-2000), com a instrument intel·ligent per a la resolució de conflictes, discrepàncies o desencontres atàvics. El diàleg com a essència de la democràcia pura, de la pulsió no bel·ligerant
de l’ésser humà.

Després de l’èxit de les experiències anteriors, la Fundació vol seguir significant-se com a pont i punt de trobada per al Diàleg entre les diferents sensibilitats i expressions de la diversitat social, cultural, econòmica i nacional de la ciutadania de Catalunya, Espanya i Europa.

El Projecte Diàlegs, en la seva edició de 2021, s’articula al voltant d’un cicle de vuit diàlegs al Palau Macaya de Barcelona, de reflexió dialogada sobre els principals aspectes d’un món que després de la pandèmic i en plena cris ecològica i econòmica observa com estan augmentant les desigualtats.

La publicació apareix el juliol de 2022.

8 diàlegs que donen lloc a sengles capítols que compleixen amb l’objectiu de contrastar i integrar el debat expert per oferir una reflexió pública per part de personalitats que conjuguen coneixement i itineraris complementaris. En aquest intercanvi, la forma -el diàleg- comparteix protagonismes i es converteix al mateix temps en el missatge a transmetre.

Programa

Diàleg 1: 30 setembre a les 18:30h
Determinants de la salut i desigualtats en salut post COVID: implicacions pels sistemes nacionals de salut. (Models, costures, perills i oportunitats)

 • Michael Marmot, MBBS, MPH, PhD,FRCP, FFPHM. Director del UCL Institute of Health Equity. Catedràtic d’Epidemiologia i Salut Pública a l’University College de Londres
 • Guillem Lopez-Casasnovas, Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i director del Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF.

Diàleg 2: 7 d’octubre a les 18:30h
Quines són les polítiques més adequades per reduir les desigualtats de salut després de la COVID

 • Vicente Ortún – Catedràtic emèrit d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Fundador, ex-director i investigador principal de l’Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF)
 • Rosa Urbanos – Professora titular d’Econimia de la salut a la Universitat Complutense de Madrid.

*Intervenció introductòria amb Cristina Hernández Quevedo, Research Fellow en el European Observatory on Health Systems and Policies, LSE Health

Diàleg 3 – 21 Octubre 2021a les 18:30h
Sostenir l’estat del benestar després de la COVID

 • Francisco Pérez Garcia – Catedràtic emèrit d’Anàlisis Econòmic de la Universitat de València – Director de l’Instituo Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)
 • Ana Revenga – Nonresident senior fellow en el Global Economy and Development program de la Brookings Institution. Adjunct lecturer a la Walsh School of Foreign Service de la Georgetown University.

Diàleg 4 – 28 d’octubre de 2021a les 18:30h
Desigualtat i canvi climàtic. El retorn dels impactes de la humanitat en els ecosistemes

 • Humberto Llavador – Professor d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra i docent de la Barcelona Graduate School of Economics. Investigador del Institute for Political Economy and Governance
 • Maria José Sanz Sánchez – Directora científica del Centro de Investigación para el Cambio Climático BC3 del País Basc.

* Intervenció introductoria amb Cristina Linares, Científica titular en el Departament d’Epidemiologia i Bioestadística de l’Escola Nacional de Sanitat de l’Institut de Salut Carlos III de Madrid.

Diàleg 5: – 11 de novembre de 2021a les 18:30h
El futur de la salut pública: riscos i oportunitats

 • Beatriz González López-Valcàrcel – Catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria
 • Ildefonso Hernández-Aguado – Catedràtic de Salut Pública i Director del Departament de Salut Pública, Història de la Ciència i Ginecologia de la Universidad Miguel Hernández. Director general de Salut Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social (2008-2011)

Diàleg 6: 18 de novembre de 2021a les 18:30h
Dependències i envelliment: gestió de la vulnerabilitat ampliada

 • Adelina Comas-Herrera – Investigadora al Care Policy and Evaluation Centre London School of Economics. Curator of LTCcovid.org al International Long-Term Care Policy Network.
 • Dolores Puga – Científica titular del CSIC a l’Institut d’Economia Geografia i Demografia

Diàleg 7: 25 de novembre de 2021 a les 18:30h
Desigualtat educativa: la COVID com a accelerador d’escenaris futurs?

 •  Xavier Bonal- Catedràtic de sociologia de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Tracey Burns – Senior Analyst del Centre for Educational Research and Innovation de la OCDE. Directora dels projectes 21st Century Children,Trends Shaping Education i Innovative Teaching for Effective Learning.

*Intervenció introductòria amb Ismael Palacín, Director de la Fundació Bofill


Diàleg 8 
– CLOSING DIALOGUE – 2 de desembre 2021 a les 18:30h
Innovació biomèdica I E-health: accelaradors de desigualtats socials? Gestió de potencials desigualtats provinents de les futures polítiques d’innovació y ehealth

 • Clayton Hamilton. Coordinador del Digital health flagship programme a la Regional Office for Europe’s Division for Country Health Policies and System de la OMS. 
 • Els Torreele. Visiting Policy Fellow at the UCL Institute for Innovation & Public Purpose (IIPP). Science Honorary Fellow at the Free University of Brussels (VUB) Board of the AGORA Open Science Trust. Executive Director Access Campaign MSF.

* Intervenció introductòria amb Salvador Peiró, Director de l’Área d’investigació en serveis de salut del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública – Conselleria de Sanitat valenciana