PUBLICACIONS

El camí cap a l’Amèrica Llatina. La internacionalització de les empreses espanyoles (1980-2006)

Compartir

Autor Eloi Serrano i Robles

Editor Pagès Editors

Any de publicació 2010

Descarrega

Per poder contextualitzar millor el camí que dugué a les empreses espanyoles a establir-se a l’Amèrica Llatina, el llibre fa especial atenció als canvis institucionals i al procés de privatitzacions i liberalització econòmica que es va donar a la regió a finals dels noranta a partir de les mesures proposades pel Consens de Washington. L’autor interpreta aquest canvi de model econòmic a l’Amèrica Llatina com una condició necessària per a que empreses com BSCH, BBVA, Telefònica, Endesa o Repsol trobessin un escenari propici on poder desenvolupar les seves estratègies internacionalitzadores.