PUBLICACIONS

Guia de medi ambient i sostenibilitat aplicats als esports no olímpics

I Beca Esport i Recerca (2007)

Compartir

Autor Alberto Fraguas (coord.)

Editor FBO i Fundació Ernest Lluch

Any de publicació 2008

Descarrega

L’edició d’aquest estudi respon a la voluntat de posar a l’abast d’usuaris, tècnics, i professioonals de la pràctica d’esports no olímpics, tant des de la vessant lúdica com de la competitiva i organitzativa, unes pautes d’actuació que permetinreduir l’impacte mediambiental i d’aplicació de criteris de sostenibilitat, tant en el material que s’utiklitza com en la interaccióamb els espais i el medi natural.
Es tracta d’una eina elaborada a partir de criteris d’aplicabilitat, que entenem útil i contemporània, i que omple el buit existent en termes d’esport i medi ambient en l’àmbit dels esports no olímpics. Un any després de la convocatòria de la I Beca d’Investigació sobre l’Esport (2007) es publica l’estudi premiat en aquesta primera edició, elaborat per l’equip de la ONG Green Cross Espanya, format per Alberto Fraguas, Eduardo Perero, Irene Pérez i Julia Q