PUBLICACIONS

La producció Industrial al País Valencuà (1861-1920). ESTIRANT EL ‘Fil Industrial’

Compartir

Autor Julio Martínez Galarraga

Editor Pegès Editors (Català) i Editorial Milenio (Castellà)

Any de publicació 2009

Descarrega

El debat historiogràfic a l’entorn de la industrialització valenciana ha tingut sovint un marcat caràcter qualitatiu. En aquesta investigació es planteja un exercici que permet una aproximació a la industria valenciana des d’una perspectiva quantitativa, i a través d’un instrument que ofereix la possibilitat de quantificar el desenvolupament industrial al País Valencià en les etapes de la seva formació: la construcció d’un índex anual de producció industrial entre 1861 i 1920.
El nou índex mostra la dinàmica seguida pel sector industrial valencià durant els anys d’estudi. Així mateix, la trajectòria descrita per l’índex es vincula amb el canvi en la política comercial adoptada pels successius governs espanyols i el gir proteccionista que des de la darrera dècada del XIX va prendre l’economia espanyola. A més, gràcies a l’esforç dut a terme en els últims anys per diferents investigadors, disposem de sèries de producció industrial en el llarg termini tant per a l’economia espanyola, com per a algunes economies regionals: Andalusia, Catalunya i el País Basc. D’aquesta manera, l’evolució valenciana es pot situar dins del marc més general espanyol, i també comparar-la amb les diferents trajectòries que mostren els índexs regionals, aprofundint així en el coneixement de les diverses pautes d’industrialització. Aquesta publicació és el resultat de la recerca elaborada per Julio Martínez, guanyador de la IV Beca de Recerca Enest Lluch(2007).