PUBLICACIONS

SOBRE LA HISTORIA NACIONAL DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

Compartir

Autor Ernest Lluch

Editor Fundació Ernest Lluch-Sección Aragonesa; Gobierno de Aragón - Dpto Economía, Hacienda y Empleo

Any de publicació 2007

Descarrega

Opúscul editat a iniciativa de la Fundació Ernest Lluch i del Govern d’Aragó amb motiu de l’exposició “Ernest Lluch, l’esforç per construir un país”, coincidint amb la cinquena edició del Encuentro de la Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico que el professor Lluch va contribuir a crear. El text està extret del Curs d’Economia política, d’Álvaro Flórez Estrada, edició de Salvador Almenar a la col·lecció de “Clásicos del pensamiento económico español” de l’Instituto de Estudios Fiscales, de 1980.

Opúsculo editado a iniciativa de la Fundación Ernest Lluch y del Gobierno de Aragón con motivo de la exposición “Ernest Lluch, el esfuerzo por construir un país”, coincidiendo con la quinta edición del Encuentro de la Asociación Ibérica de Historia del Pe