CERCAR Notícies

Relleu generacional en els ens locals

Imatges i ponències de la Jornada sobre Municipis 2018

Compartir

2 de juny de 2018

Descarrega

Galeria

Descarrega

Durant la propera dècada es produirà un procés de jubilació molt important dels empleats públics i s’estima que durant aquest període a Espanya hi entraran un milió de nous efectius. Treballadors públics que prestaran els seus serveis fins al 2060, dels quals molts ho faran vinculats als ens i administracions locals. Aquesta sortida important de funcionaris públics prevista, sovint amb altes responsabilitats, porta associada la pèrdua d’experiència i capital humà que significa aquesta retirada, i la necessitat de pensar programes i contrastar experiències ja existents per a la transmissió i retenció d’un coneixement clau per a les nostres institucions que altrament es perdrà i pot generar disfuncions no desitjables.

D’una banda, en els propers lustres es preveuen canvis substancials al perfil de llocs de treball derivats de l’impacte de les tecnologies de la informació, de la robòtica i de la intel·ligència artificial. El paper de l’Administració pública de ben segur serà també diferent al d’ara, i els seus models organitzatius segurament seran més contingents i adaptables als canvis. Aquesta és una enorme oportunitat de renovació del sistema que no es pot deixar escapar. Cal acompanyar aquest procés de relleu generacional identificant procediments, perfils i projectes, i evitar seguir amb inèrcies sense massa expectatives de ruptura amb unes pautes culturals, institucionals i organitzatives molt difícils de trencar. I amb tot, cal pensar-hi. Si no es realitza ara mateix un esforç d’anàlisi prospectiu que impulsi un procés de canvi i de modernització ràpida i radical l’Administració pública pel que fa al perfil dels treballadors que necessitarà, es pot perdre el tren per als propers decennis. I a la vegada, cal conèixer quines experiències hi ha per retenir en el seu si el coneixement i el capital que marxarà en aquests propers anys.

La Jornada de Municipis 2018 va donar veu a diferents representants institucionals, com a la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, qui va pronunciar-ne el discurs inaugural (informació ampliada aquí), precedida per una breu intervenció del president de la Fundació Ernest Lluch, Joan MajóCarles Ramió i Miquel Salvador i es va centrar en el plantejament dels reptes i urgències de la gestió pública i de les administracions del país. es va posar èmfasi en la necessitat de lideratge del sector públic en el procés de transformació digital que es viurà en breu, malgrat la inèrcia actual no convidi a l’optimisme, factor que també es vincula a la poca atenció que s’està destinant als processos de relleu professional en els ajuntament i altres institucions davant de la jubilació masiva que s’albira per als propers anys.

En un altre terreny, en el de la gestió dels Recursos Humans eninstitucions públiques, ningú com el professor Mikel Gorriti per posar emfasi en la necessitat de canviar els models i pautes de contractació pública i dels processos de selecció per tal de garantir la igualta d’oportunitats i una meritocracia basada en un conjunt de competències i d’inteligències.

El protagonisme de la darrera part de la jornada va recaure en els gerents i caps de recursos humans de diferents ajuntaments i institucions. A la taula que presidia i moderava Lola Miró (directora de Recursos Humans de la DIBA), hi varen participar per aquest ordre: Antoni Merino, gerent de l’Ajuntament de Mataró,Carme Noguer, directora de Recursos humans de l’Ajuntament de Manlleu i presidenta de l’Associació deCatalana de la Gestió Pública i Jordi Martí, gerent de l’Ajuntament de Barcelona.

Les ponències al teu abast

A continuació posem  a la teva disposició l’enllaç al vídeo de la Jornada sobre Municipis 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=-HUhGhoig3M

També adjuntem en format PDF la ponència que va impartir Mikel Gorriti:
La Atracción de Talento y las nuevas competencias en las AAPP

Materials de difusió