Els objectius de la Fundació es concreten en mantenir viva la memòria d'Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra; així com en fomentar el diàleg entre els ciutadans de Catalunya, Espanya i Europa.

Vols estar informat/da?

Per a rebre informació sobre les activitats de la fundació, dona't d'alta al Butlletí digital »

Missió

  • missiowebgris.jpg
Missió i Valors
La raó de ser de la Fundació s’ha inscrit en el que va ser la vida i l’obra d’Ernest Lluch i Martín, personalitat coneguda i apreciada en àmbits molt diferents i qui deixà, per la seva vàlua i compromís cívic, una petjada profunda en el camp del pensament, l’economia, la política i la cultura catalana i espanyola.

La Fundació projecta a futur les inquietuds d’Ernest Lluch, amb la voluntat de què la figura de Lluch no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania.

És en aquest sentit que, després d’un primer període constituent i d’establiment d’una programació estable d’activitats, la Fundació Ernest Lluch inicia el proper decenni (2010-2020), amb una reorientació de la seva missió que passa per centrar la seva acció en el foment del diàleg Catalunya-Espanya-Europa. Aquest és avui l’eix central de reflexió que guia la programació d’activitats de la Fundació, més enllà de la tasca permanent d’Arxiu i Memòria, principi fundacional irrenunciable de la mateixa.


El diàleg és un concepte que s’associa al llegat humanista d’Ernest Lluch, al mateix temps que esdevé un valor indispensable per a l’entesa entre persones i pobles. D’aquesta reflexió neix el nou projecte vertebrador que la Fundació impulsarà al llarg dels propers anys, a fi de contribuir al dinamisme del país a partir de l’anàlisi, la recerca i la formació.