Sanitat i Estat del Benestar

Presentació

La Fundació a través dels Diàlegs sobre Sanitat i Estat del Benestar vol projectar a futur la tasca i els reptes socials, econòmics, polítics i sanitaris de la sanitat a Catalunya, Espanya i Europa.

Ernest Lluch va ser ministre de Sanitat i Consum durant la II legislatura (1982-1986) i la seva conducció va ser decisiva per a la reforma sanitària i per l’edificació de l’Estat del benestar. Va impulsar la Llei General de Sanitat del 1986 i el Pla nacional sobre drogues (1985), que va descentralitzar els serveis sanitaris en comunitats autònomes, va consagrar com a objectiu a mitjà termini la universalització de l’assistència sanitària i va preveure el finançament amb càrrec a impostos. Sota la seva direcció també es va desenvolupar una nova xarxa d’Atenció Primària, es van integrar els hospitals públics, es va transformar la salut mental, es va modernitzar l’avaluació i el control dels medicaments i la prestació farmacèutica, es va sanejar el règim del personal, es va reordenar la formació mèdica especialitzada i els trasplantaments d’òrgans van rebre una forta empenta.

El Ministeri de Sanitat durant el seu mandat va millorar les vacunes contra la poliomielitis i va donar resposta a la nova pandèmia de la SIDA. També es va reorganitzar el Fons d’Investigacions Sanitàries i es van promulgar la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris i la primera Llei de l’avortament.

“Espai de diàleg que promou reflexió sobre els reptes socials, econòmics i polítics a encarar per a assolir una sanitat pública de qualitat i un estat del benestar sostenible”